Latest พัฒนาก่อนแต่งตั้ง News

[ตัวอย่าง] การ์ดเชิญแสดงความยินดีรับตำแหน่ง บัตรเชิญรับตำแหน่งใหม่ผู้บริหารฯ ไวนิลต้อนรับ ผอ. ใหม่

ตัวอย่างการ์ดเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้อำนวยการโรงเรียน) ต้องมีการระบุวันเวลาและสถานที่ให้ชัดเจน  ตัวอย่างไวนิล ...

[คืบหน้า] ข้อร้องเรียนถึง รมว.ศธ. และ กมธ.การศึกษาฯ สนช. กรณีแก้ไขเกณฑ์การย้ายผู้บริหารประถม-มัธยม

นายวัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และประธานชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นจังหวัดตรัง ได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ...

[เปิดใจ] เหตุผลที่ควรแก้ไขหลักเกณฑ์ ห้าม ผู้บริหารระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ย้ายข้ามระดับการศึกษา

กระผม นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ขอนำเรียนต่อทุกท่านที่ติดตามข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ และตอบข้อสงสัยในการดำเนินการเสนอให้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ...

[จัดเต็ม] ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.มัธยมฯ ยื่นหนังสือแก้ไขเกณฑ์ สัดส่วนย้าย ผอ.-รองฯ ก่อนเรียกผู้ขึ้นบัญชีบรรจุแต่งตั้งฯ

หลังจากที่ผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) รุ่นที่ 63-66/2558 (รุ่นเพชรมัธยมเสมา 58) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ...

[ตัวอย่าง] การสร้างโมเดล โรงเรียนในฝัน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผอ.-รอง ผอ. โมเดล ร.ร. ฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่

ตัวอย่างโรงเรียนในฝัน : สามสำราญสามัคคีวิทยาลัย (ส.ส.ว.) วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล พันธกิจ ...

[โหลดฟรี] เอกสาร 5 หน้า สรุปการศึกษาค้นคว้าก่อนการพัฒนาฯ อบรมรองผู้อำนวย และผู้อำนวยการสถานศึกษา

แนวทางการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษาค้นคว้าก่อนการพัฒนาและสรุปความรู้จากการศึกษาเอกสาร (เอกสาร 5 หน้า อบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และเอกสาร 5 หน้า อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสถานศึกษา) ...

ตำแหน่งว่าง เกษียณอายุครูและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557-2562 [วางแผนสอบครู-สอบ ผอ.-สอบ รอง ผอ.]

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบเข้ารับราชการครู สอบครูผู้ช่วยและสอบผู้บริหารสถานศึกษา (สอบ ผอ.-รอง ผอ.) ในรอบ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2557-2562 จำเป็นต้องทราบอัตราว่าง รองรับการบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งในรอบปีดังกล่าว ...