Latest ดนตรี กีฬา ศิลปะ News

ที่สุดของความภูมิใจ นารายณ์คำผงวิทยา รับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากคิงเพาเวอร์ น.ค.ว. ลงข่าวเดลินิวส์

2 สิงหาคม 2562 : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา พร้อมด้วย นายชัชวาล มั่นคง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และนายกิตติธัช ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับการสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ปี 2562

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ (ในอำเภอโนนนารายณ์มี 3 โรงเรียน อีกสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก) และเป็นอำเภอขนาดเล็กของจังหวัดสุรินทร์ ...

คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile” และการประชุมขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น กรมอนามัย

25-26 มีนาคม 2562 : ผู้บริหาร (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) และคณะครู (นายกิตติธัช เวฬุวนารักษ์ และนายพยงค์ สันทาลุนัย) เข้าร่วมประชุมพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น Strong Smart Smile ...

ภาพนารายณ์แปลงรูป ในตราโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา มีความหมายอย่างไร รู้จักวิชานารายณ์แปลงรูป อิติปิโส 8 ทิศ

ภาพ “พระนารายณ์” หรือ “พระวิษณุ” ในโลโก้โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  เป็นภาพใช้แทน “นารายณ์แปลงรูป” หรือ “นารายณ์อวตาร” “พระนารายณ์” หรือ “พระวิษณุ” หนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ...