Latest B:6:เมษายน News

ที่มาวันกัญชาโลก งานวันกัญชาโลก ประวัติวันกัญชาโลก 20 เมษายน งานกัญชาโลกประเทศไทย 420 คืออะไร?

จุดกำเนิดของ 420 มาจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นจากโรงเรียน San Rafael รวมตัวกันเพื่อทำภาระกิจลับ ค้นหาไร่กัญชาร้าง ที่ได้รับบอกเล่าจากอาจารย์ในห้องเรียน ว่ามีอยู่ในแถบนั้น โดยเด็กกลุ่มนี้ใช่ชื่อกลุ่มว่า ...

[ข้อมูล] วันครอบครัวแห่งชาติ วันครอบครัวไทย ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ [14 เมษายน]

ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ชาติ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ...

[ข้อมูล] วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประวัติวันผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรญาติผู้สูงอายุ คนชรา วันสงกรานต์ [13 เมษายน]

วันผู้สูงอายุ ถูกผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ตรงกับ 13 เมษายนของทุกปี กำหนดให้มีขึ้น ในสมัยรัฐบาลของ พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ...

[ข้อมูล] วันสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมยอดฮิตวันสงกรานต์ เที่ยวสงกรานต์ ฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย [13-15 เมษายน]

“สงกรานต์” เป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า “ผ่าน” หรือ “เคลื่อนย้ายเข้าไป” ของดวงอาทิตย์ จากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่ง เดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้น วันสงกรานต์จึงต้องมีอยู่ประจำทุกเดือน ...

[ข้อมูล] วันจักรี วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ [6 เมษายน]

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ประวัติวันจักรี วันที่ ...