Latest สาระความรู้ News

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของในหลวง ร.10 ความหมายแห่งพระบรมราโชบาย ร.10 ด้านการศึกษา

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 : การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ...

องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ ขั้นตอนสำหรับการเขียนบทภาพยนตร์ ขั้นตอนการเขียนบทถ่ายทำคลิปวิดีโอ

องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 1. เรื่อง (story) หมายถึง เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและดำเนินไปสู่จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไม่กี่นาที อาจยาวนานเป็นปี ...

ความรู้เบื้องต้นของการผลิตรายการโทรทัศน์ ขั้นตอนการผลิตรายการ เทคนิคการถ่ายทำและการเขียนสคริปต์รายการ

ความรู้เบื้องต้นของการผลิตรายการโทรทัศน์ ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา เคยกล่าวว่า “ภาพยนตร์” เป็นศิลปะแขนงที่ 7 ที่รวมเอา ศิลปะทั้ง 6 แขนงวรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ...

ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด (Story Board) แนวทางการเขียนสตอรี่บอร์ด หลักการเขียนสตอรี่บอร์ด การเขียนบทภาพ

ความหมายของสตอรี่บอร์ด (Story Board) สตอรี่บอร์ด คือ การเขียนภาพนิ่งและข้อความเพื่อกำหนดแนวทางในการถ่ายทำหรือผลิตภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน สารคดี ...

[อัพเดท] รายชื่อ กศจ. สุรินทร์ ล่าสุด รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ บอร์ด กศจ. สุรินทร์ 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงนาม วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อ กศจ.จังหวัดสุรินทร์ ...