Latest สาระความรู้ News

education4.0

การศึกษารูปแบบ 4.0 Education 4.0 คืออะไร ความหมายของ Education 4.0 นิยาม การศึกษา 4.0

การศึกษารูปแบบ 1.0 คือ การศึกษาที่ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้ การศึกษารูปแบบ 2.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ การศึกษารูปแบบ 3.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ การศึกษารูปแบบ ...
InternetofThings

Internet of Things คืออะไร อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง เชื่อม เน็ต เข้ากับสิ่งของ ตัวอย่างของ IoT

Internet of Things หรือ IoT คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ...
cambodia-alphabets

[โปสเตอร์] ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา

โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์แบบเรียนเร็ว สำหรับเด็กเริ่มเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้ติดในชั้นเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ...
moral-school

โรงเรียนคุณธรรม คู่มือโรงเรียนคุณธรรม แนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม จ.สุรินทร์ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  ...
password-protection

ข้อแนะนำเพื่อป้องกันการหลอกลวงรหัสผ่าน (Password) บนอินเทอร์เน็ต วิธีป้องกันการโดนแฮกรหัสผ่าน

ในปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานมีการสร้างบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในหลาย ๆ ระบบ เช่น อีเมล, ระบบการสร้างเว็บไซต์, ...
laos-youth-costume

ชุดซาวหนุ่ม สปป.ลาว (ชุดเยาวชน สปป.ลาว) เครื่องแต่งกายเยาวชน สปป.ลาว กิจกรรมซาวหนุ่ม

เครื่องแต่งกายของเยาวชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือชุดซาวหนุ่ม (คำว่า “ซาวหนุ่ม” หมายถึง “เยาวชน”) มีลักษณะดังที่แสดงในภาพ โดยเยาวชน สปป.ลาว จะมีเครื่องแบบ ...
car-camera

เทคนิคการเลือกกล้องติดรถยนต์ การติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ข้อดีของการติดกล้องวงจรปิดในรถยนต์

มีเหตุผลมากมายที่รถทุกคัน ควรมีกล้องบันทึกภาพวีดีโอหรือกล้องติดรถยนต์ เพื่อนำภาพดังกล่าวมาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น และเมื่อท่านต้องการจะมีกล้องติดรถยนต์ไว้ใช้สักตัว ...