Latest ทัวร์นอกอาเซียน News

[รวมคลิป] ทริปทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว คลิปนั่งรถชมวิวรอบทะเลสาบซีหู หางโจว ประเทศจีน

หางโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความงามเมืองหนึ่ง มีพื้นที่ 429 ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามอยู่หลายแห่ง ...

[แนวปฏิบัติ] ข้าราชการครูไปต่างประเทศ ทำไง แนวทางการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ

การขออนุญาตไปต่างประเทศ ของข้าราชการ (ครู)  ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ข้าราชการยื่นคำขอฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 2) จนท.รับเรื่อง จัดทำร่างหนังสือฯ เสนอ ผอ.สพท. 3) ผอ.สพท.ลงนาม ...

[เปิดแล้ว] การทำวีซ่าจีน การขอวีซ่าเข้าจีน ที่สถานกงสุลจีน ประจำ จ.ขอนแก่น ที่ตั้งกงสุลจีน ขอนแก่น

สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น มีเขตกงสุลครอบคลุม 20 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ...

[เที่ยวญี่ปุ่น] เที่ยวโอซาก้า ชมปราสาทโอซาก้า ขึ้นเทนชูกากุ ชมทิวทัศน์รอบเมืองโอซาก้า คารวะโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ

ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) เป็นสถานที่สำคัญมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ.1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ. 1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นครั้งแรก ...

ทุบถังสาเกดื่มฉลอง (Kagami-biraki) Masu กล่องไม้ซดสาเกญี่ปุ่น ดื่มสาเกโบราณเพื่อสุขภาพและความโชคดี

สาเก (Sake) ก็คือ เหล้า หรือ สุรา ในประเทศญี่ปุ่น โดยหมายถึง เหล้าที่ทำมาจากข้าว (rice wine) (ข้าวญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นข้าวเมล็ดสั้น เหนียว นุ่ม) การทำสาเก ทำได้โดยการนึ่งข้าวเจ้าพันธุ์ญี่ปุ่น ...

[เที่ยวญี่ปุ่น] ปราสาทนิโจ พระราชวังนิโนมารุ วังของโชกุนยุคเอโดะ เที่ยวเกียวโต เมืองหลวงเก่าญี่ปุ่น

ปราสาทนิโจ (Nijo Castle) เป็นปราสาทแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1603 เพื่อเป็นที่พักและว่าราชการของโชกุน โทะคุงะวะ อิเอะยะสึ (ค.ศ.1542-1616) ...

[เที่ยวญี่ปุ่น] เที่ยวเกียวโต ชมวัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) สถานที่ปุจฉา-วิสัชนาของโชกุนโยชิมิซึ-อิคคิวซัง

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือบางทีก็เรียกว่าวัดปราสาททอง (วัดพลับพลาทอง, วัดวิหารทอง) เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เดิมเป็นสถานตากอากาศชื่อเดิม เรียกว่า ...