Featured ผลงานครูสอง News

Latest ผลงานครูสอง News

รวมภาพเสื้อ คุณครูใจดีทุกคน ผู้สนับสนุนซื้อเสื้อ คุณครูใจดีทุกคน ปรากฎการณ์ คุณครู ใจดีทุกคน 2556-2557

ประมวลภาพ บางส่วนของผู้สนับสนุนเสื้อ คุณครูใจดีทุกคน ผู้สนับสนุนซื้อเสื้อ คุณครูใจดีทุกคน ปรากฎการณ์ คุณครู ใจดีทุกคน กิจการเพื่อสังคมในการจำหน่ายเสื้อยืด เพื่อนำกำไรจากการจำหน่าย ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารและแหล่งเรียนรู้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จ.สุรินทร์ ...

กิจการเพื่อสังคมคุณครู ปี 2560 : จำหน่ายเสื้อยืดคุณครู รุ่น SUPER THAI TEACHER มอบผ้าป่าโรงเรียนบ้านโนนจำปา

“โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน  เด็กๆก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียน ชอบไป ชอบไป โรงเรียน” เพลงที่เด็กนักเรียนไทยทุกคนร้องได้ และเมื่อเวลาผ่านไปหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ...

[ขยายผล] การอบรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic ร.ร. นารายณ์คำผงวิทยา สพม.33

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic สำหรับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และโรงเรียนในสหวิทยาเขต ...

ทีมงานคุณครู โรงเรียนลูกอีสาน [ศวคท.] อบรมนักศึกษาครูวิทยาลัยครูปากเซ ผลิตเครื่องบินพลังยาง

6-7 เมษายน 2559 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] และทีมงาน [นายณัฐพล  ห้องแซง, นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข] โดยกิจกรรม “คุณครู ใจดีทุกคน” ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ...

[ุ6-8 เม.ย.] คาราวานครูเรียนรู้อาเซียน ปี 2559 Workshop เครื่องบินพลังยาง ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

ทีมงาน “คุณครู ใจดีทุกคน” ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจร่วมกิจกรรม “คาราวานครูเรียนรู้อาเซียน” ณ โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สุขสัมพันธ์ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...

[รองชนะเลิศ] ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig เพื่อสร้างห้องเรียนในฝันครั้งที่ 1 ของ บ.อักษรเอ็ดดูเคชั่น

ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝัน ครั้งที่ 1″ หรือ 1st Aksorn Teacher’s Inspiration Award หรือ ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ...