Latest โรงเรียนลูกอีสาน News

Nonjumpa-Village-festival

[ฮีตอีสาน] ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ทำบุญบ้าน ทำบุญหมู่บ้านโนนจำปา อำเภอรัตนบุรี [แรม 8 ค่ำ เดือน 6]

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน หรือ ทำบุญบ้าน เป็นการทำบุญหมู่บ้านของชาวบ้านในชุมชนนอกพื้นที่วัด (จัดในหมู่บ้าน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บูชาและอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่ ...
Puta1

[ฮีตอีสาน] ประเพณีการเลี้ยงปู่ตา กรณีการเลี้ยงบุญบ้าน เลี้ยงปู่ตาเจ้าพ่อคำสิงห์ บ้านโนนจำปา [ขึ้น 6 ค่ำเดือน 6]

การเลี้ยงปู่ตา หรือ การเลี้ยงบุญบ้าน เป็นความเชื่อของชาวบ้านในเรื่องผีบรรพบุรุษของชุมชน (หมู่บ้าน) ที่ให้ความคุ้มครองดูแลรักษาบ้านให้ปลอดภัย ร่มเย็น จะทำพิธีเลี้ยงก่อนเริ่มฤดูกาลทำนา ...
new-house1

[แนะนำ] พิธีขึ้นบ้านใหม่ ประสบการณ์วันขึ้นบ้านใหม่ พิธีพราหมณ์เข้าบ้านใหม่ ให้เป็นมงคลแก่เจ้าของ

การเข้าบ้านใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่ ปัจจุบันมีทั้งพิธีทางพุทธศาสนาและพิธีทางพราหมณ์ (พิธีตามความเชื่อ ค่านิยมของแต่ละคน แต่ละท้องถิ่น) บทความนี้จะนำเสนอพิธีขึ้นบ้านใหม่ ...
Buddhism-tradition

[แนะนำ] พิธีขึ้นบ้านใหม่ ขั้นตอนพิธีสงฆ์ งานขึ้นบ้านใหม่ ประสบการณ์เตรียมงานพิธีสงฆ์ วันขึ้นบ้านใหม่

หลังจากที่ทำพิธีพราหมณ์ หรือพิธีที่จัดขึ้นตามประเพณีเรียบร้อยแล้ว เจ้าของบ้านใหม่ ควรทำพิธีทางพุทธศาสนาร่วมด้วย (การทำพิธีพุทธก่อนพิธีพราหมณ์ หรือพิธีพราหมณ์ก่อนพิธีพุทธ ...
paper-balloon

การทำโคมลม ประเพณีโคมลม ปล่อยโคมลม เทคนิคลอยโคมลม [โคมลมโนนจำปา โคมลอยตกไกล เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด]

โคมลม (Wind Balloon) ทำด้วยกระดาษสีแบบบาง (กระดาษแก้ว) หลาย ๆ แผ่นมาต่อติดกัน โดยใช้กาว ทำเป็นรูปทรงกระบอก มีลักษณะคล้ายถุงลม มีปล่องทางด้านล่าง ใช้บรรจุควันร้อน เพื่อให้อากาศร้อนจากควัน ...
kathin

[งานบุญ] ประวัติการทอดกฐิน มหากฐิน บุญกฐินสามัคคี จองกฐิน ถวายกฐินได้กุศลแรง [อยากเป็นเจ้าภาพกองกฐิน ทำยังไง?]

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  [1 เดือน หลังออกพรรษา] คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง ...
khaosak

[ข้อมูล] งานบุญข้าวสาก ประเพณีกินข้าวสาก บุญข้าวสลากภัตร บุญข้าวกระยาสารท ประเพณีข้าวสาก [ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10]

งานบุญข้าวสาก  หรือ บุญข้าวสลาก หรือ สลากภัตร (คำว่า สาก ในที่นี้ ในภาษาอีสาน ตรงกับภาษาไทยว่า สลาก หรืออีกนัยยะหนึ่ง หมายถึง กระยาสารท) คือ การทำบุญที่ให้พระเณรทั้งวัด ...