Latest A:1:พฤษภาคม News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ความเป็นมาวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลกถือกำหนดร้อยกว่าปีในมลรัฐ NEBRASKA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ...

[ข้อมูล] วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก [31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก]

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือ WHO ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2491 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรของโลกทุกคนมีสุขภาพดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีภาคีสมาชิกร่วมกันถึง ...

[ฮีตอีสาน] ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ทำบุญบ้าน ทำบุญหมู่บ้านโนนจำปา อำเภอรัตนบุรี [แรม 8 ค่ำ เดือน 6]

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน หรือ ทำบุญบ้าน เป็นการทำบุญหมู่บ้านของชาวบ้านในชุมชนนอกพื้นที่วัด (จัดในหมู่บ้าน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บูชาและอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่ ...

[ฮีตอีสาน] ประเพณีการเลี้ยงปู่ตา กรณีการเลี้ยงบุญบ้าน เลี้ยงปู่ตาเจ้าพ่อคำสิงห์ บ้านโนนจำปา [ขึ้น 6 ค่ำเดือน 6]

การเลี้ยงปู่ตา หรือ การเลี้ยงบุญบ้าน เป็นความเชื่อของชาวบ้านในเรื่องผีบรรพบุรุษของชุมชน (หมู่บ้าน) ที่ให้ความคุ้มครองดูแลรักษาบ้านให้ปลอดภัย ร่มเย็น จะทำพิธีเลี้ยงก่อนเริ่มฤดูกาลทำนา ...

[ข้อมูล] วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน กิจกรรมชาเลนจ์เดย์

มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ‘แชลเลนจ์เดย์’ (Challenge Day) คือ วันแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ซึ่งเป็นกิจกรรมชนิดเดียวในโลกที่ประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้าน ตำบล ...

[ข้อมูล] วันเต่าโลก (WORLD TURTLE DAY) วันอนุรักษ์พันธุ์เต่าไทย-พันธุ์เต่าโลก [23 พฤษภาคม]

วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) : องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรชื่อ American Tortoise Rescue ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 1990 โดย นางซูซาน ...

[ข้อมูล] วันอัฏฐมีบูชา วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า [วันแรม 8 ค่ำเดือน 6]

วันอัฏฐมีบูชา เป็น วันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่กำหนดนับจาก วันวิสาขบูชา ไป  8 วัน กล่าวคือ วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 โดยหากปีใดมีอธิกมาส หรือมี 366 วัน วันอัฏฐมีบูชา ...