Latest ไอทีแอพพลิเคชั่น News

องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ ขั้นตอนสำหรับการเขียนบทภาพยนตร์ ขั้นตอนการเขียนบทถ่ายทำคลิปวิดีโอ

องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 1. เรื่อง (story) หมายถึง เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและดำเนินไปสู่จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไม่กี่นาที ...

ความรู้เบื้องต้นของการผลิตรายการโทรทัศน์ ขั้นตอนการผลิตรายการ เทคนิคการถ่ายทำและการเขียนสคริปต์รายการ

ความรู้เบื้องต้นของการผลิตรายการโทรทัศน์ ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา เคยกล่าวว่า “ภาพยนตร์” เป็นศิลปะแขนงที่ 7 ที่รวมเอา ศิลปะทั้ง 6 แขนงวรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ...

ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด (Story Board) แนวทางการเขียนสตอรี่บอร์ด หลักการเขียนสตอรี่บอร์ด การเขียนบทภาพ

ความหมายของสตอรี่บอร์ด (Story Board) สตอรี่บอร์ด คือ การเขียนภาพนิ่งและข้อความเพื่อกำหนดแนวทางในการถ่ายทำหรือผลิตภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน สารคดี ...

โมเดล 3D สำหรับงานภูมิสารสนเทศ ดาวน์โหลดภาพ 3D ข้อมูลภาพ 3D โหลดฟรีได้ที่ 3dwarehouse

การทำข้อมูล 3D เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ ไม่เพียงเฉพาะข้อมูลที่เป็นของสภาพภูมิประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการสร้างรูปทรงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อที่จะนำไปซ้อนทับบนสภาพภูมิประเทศนั้นอีกชั้นหนึ่ง ...

Internet of Things คืออะไร อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง เชื่อม เน็ต เข้ากับสิ่งของ ตัวอย่างของ IoT

Internet of Things หรือ IoT คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ...