สรุปผลการศึกษาดูงานด้านการศึกษาทางวิศวกรรม การอาชีวศึกษา ประเทศญี่ปุ่น โครงการ Sakura Science Plan 2017

ตามที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา จ.สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ Japan Science and ...

พระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน

22 กุมภาพันธ์ 2561 : ตัวแทนคณะผู้ก่อตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน นำโดย นายวุฒิชัย รักชาติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม; ลำดับที่ 2 จากขวา) นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ...

งานเสวนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา CBSEL CHINA มีมติก่อตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 : นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร ผู้อำนวยการ กศน.วังน้ำเขียว ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา CBSEL China สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาไทย ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ...

[ข้อมูล] ภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บรรยากาศโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวครั้งแรก ...

[CBSEL วันที่ 17 เช้า] บรรยาย การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ความสำคัญของแผนพัฒนาโรงเรียนจีน (14 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา การวางแผนพัฒนาโรงเรียน วิทยากร ศาสตราจารย์หยู๋ เจ๋อ หยวน (รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน) E-mail : 786449337@qq.com วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ๑. สาระสำคัญของวิชานี้ ...

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2561 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง [E-BOOK สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2561 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ ของ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ศึกษานิเทศก์) ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...

[CBSEL วันที่ 16 บ่าย] อภิปราย โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา เติ้งเหวย (โรงเรียนประถมเฉาหยาง) และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉินหยี ...