Latest เพื่อนใจวัยรุ่น News

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โครงการทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (To Be Number One) คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน ...

รักสนุก มักสะดุด ผลของการเป็นแม่วัยรุ่น ภัยจากการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติและผู้จัดการเครือข่ายวิจัยด้านการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันวัยรุ่นตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไปเริ่มยอมรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้น ...

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศที่ออกจากโรงเรียนเพราะแต่งงาน [สาวนักเรียนตำตอ]

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศที่ออกจากโรงเรียนเพราะแต่งงาน พ.ศ. 2548-2552 ปีการศึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง อัตราส่วน นร.หญิง:นร.ชาย 2548 325 3,435 10.6 : 1 2549 612 3,999 6.5 ...

พ่อแม่รังแกฉัน บาป 14 ประการของมารดาบิดา ธรรมะเพื่อพ่อแม่ไม่รังแกลูก โดยท่าน ว.วชิรเมธี

เป็นพ่อแม่ ถ้ารักลูกมากเกินไป หรือน้อยเกินไป (รักมาก หรือ ไม่รักเลย) ก็ไม่เป็นผลดีต่อลูก ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้แสดงธรรมะว่าด้วยบาป 14 ประการของมารดาบิดา เพื่อที่พ่อแม่จะได้ตระหนักและไม่เผลอรังแกลูก ...

พ่อแม่รุ่นใหม่ ผู้ปกครองไอที เทคนิคดีดีที่เข้าถึงใจลูกวัยรุ่น

นักจิตวิทยาต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าวัยรุ่น ยังคงต้องการพ่อแม่อยู่ แต่เป็นไปใน รูปแบบของเขาเอง ซึ่งจะไม่มากเท่าตอนที่เขาเป็นเด็ก สอดรับกับการสำรวจความเห็นของวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่า ...

ผู้ปกครองต้องรู้ เรื่องที่ผู้ใหญ่ ชอบทำให้วัยรุ่นเสียใจ

เด็กทำดีผู้ใหญ่เมินเฉย/จำกัดสิทธิแสดงความคิดเห็น/รื้อฟื้นเรื่องเก่า มาเล่าซ้ำซาก/เปิดเผยความลับแก่คนอื่น/อารมณ์เสีย หาเรื่องว่า/พูดจารุนแรง/ทำลายความมั่นใจ/ตอกย้ำซ้ำเติมความผิดพลาด/ถนัดใช้ความรุนแรง/คิดเอง ...