Featured ทางก้าวหน้าวิชาชีพ News

Latest ทางก้าวหน้าวิชาชีพ News

[วิทยฐานะใหม่] เงื่อนไขการประเมินวิทยฐานะครู เกณฑ์ 5 ข้อ การประเมินวิทยฐานะครู [5 ก.ค. 2560]

  เงื่อนไข 5 ข้อ สำหรับการประเมินวิทยฐานะครู ได้แก่ (1) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (2) ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (4) ผ่านการพัฒนาตามที่ ...

รวมระเบียบ วิทยฐานะใหม่ ว20/2560 ว21/2560 ว22/2560 มาตรฐานตำแหน่งครู หลักเกณฑ์วิทยฐานะและพัฒนาตนเอง

 ว21/2560 : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หลักการของเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ : ส่งเสริมให้ครูมีความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ...

การไว้ทุกข์ในช่วง 1 ปี การแต่งกายไว้ทุกข์ ข้าราชการ การไว้ทุกข์ของเครื่องแบบชุดปกติขาว ชุดไว้ทุกข์ 1 ปี

กรณีข้าราชการ และประชาชนทั่วไป นิยม แต่งกายด้วยผ้าขาวดำ สุภาพ โดยข้าราชการในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดดำ … สุภาพบุรุษ เสื้อขาวแขนยาว กางเกงดำ เนคไทสีดำ วันใดที่ตรงกับต้องแต่งปกติขาว ...

[ว1/2559] รางวัลเทียบเคียงใหม่ ผลงานดีเด่นที่ สพฐ. เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

ตรวจสอบรางวัลเทียบเคียงใหม่ ตรวจสอบผลงานดีเด่นที่ สพฐ. เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป สำหรับประกอบการยื่นขอและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ...

[รู้ป่ะ] ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ มากี่รายแล้ว? รายชื่อผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

นับตั้งแต่ที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2), วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3), วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ...

[ว1/2559] รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เชิงประจักษ์ล่าสุด รางวัลสูงสุดระดับชาติ ฉบับใหม่ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง [25 ม.ค. 2559]

รายการรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ฉบับใหม่ ที่ ก.ค.ศ.รับรองในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ 27 มกราคม 2559 สำหรับประกอบการยื่นขอและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ...

[แนะ] หากคุณครูทำงานมาหลายปี มีผลงานโดดเด่น แต่ไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษสักที จะทำไง อยากได้ขั้นพิเศษ ทำแบบนี้นะ

ก่อนอื่นต้องบอกท่านผู้อ่านก่อนว่า เนื้อหานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในหน้าที่ปกติของผู้เขียนแต่อย่างใด เป็นเพียงการนำเสนอแนวทางที่เคยเห็น ตีแผ่เรื่องที่เคยได้ฟัง ...