Latest ผลงานโรงเรียนในฝัน News

infographic-workshop

[ขยายผล] การอบรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic ร.ร. นารายณ์คำผงวิทยา สพม.33

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic สำหรับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และโรงเรียนในสหวิทยาเขต ...
ATI-Twig-award-2015

[รองชนะเลิศ] ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig เพื่อสร้างห้องเรียนในฝันครั้งที่ 1 ของ บ.อักษรเอ็ดดูเคชั่น

ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝัน ครั้งที่ 1″ หรือ 1st Aksorn Teacher’s Inspiration Award หรือ ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ...
Krueo-Ma-Noy

[แซบคัก!] ลาบหมาน้อย สมุนไพรเย็น วุ้นธรรมชาติ สารพัดประโยชน์ โครงงานสกัดเพคตินจากกรุงเขมา เครือหมาน้อย

โครงงานเรื่อง การสกัดเพคตินจากใบหมาน้อย ผู้จัดทำ 1.นางสาว วันวิสาข์  พลเมือง 2.นางสาว  วัลลภา   เขาทอง 3.นาย  ประวิทย์   บุญเผย 4.นาย  พันธกานต์   สาริวงษ์ ครูที่ปรึกษา : นายศักดิ์อนันต์ ...