Latest MY-E-portfolio News

[ผอ. เปิดใจ] ผอ.ตาเบาวิทยา แถลงผลงานการบริหารโรงเรียนครบ 1 ปี ผอ.โรงเรียน เปิดใจ เรียนรู้อะไรใน 1 ปี

ในโอกาสที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ ครบ 1 ปี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 (22 สิงหาคม ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (โครงการ Chevron Enjoy Science) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีบุคลากร 4 คนเข้าร่วมอบรม (ครูชญานิษฐ์ สุระสอน, ครูอัครพล ...

[โรงเรียนสีเขียว] วัสดุผสมดินปลูกจากใบไม้แห้ง สวนป่าตาเบาวิทยา โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน

เนื่องจากในบริเวณรอบโรงเรียนตาเบาวิทยา มีต้นไม้จำนวนมาก โดยเฉพาะสวนป่าโรงเรียนตาเบาวิทยาที่อยู่หน้าอาคารเรียนนั้น มีใบไม้ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ ...

ผอ.ตาเบาวิทยา ต้อนรับ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหนองสาหร่าย บ้านภูมิสตึง อ.ปราสาท

5 ต.ค. 2559 : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช พร้อมคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช เลขานุการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคณะ มาเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...

[ตบว.] ผลงานนักเรียน คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนตาเบาวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก (22 สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา 6 กันยายน 2559 : [เหรียญรางวัล] นายชัยณรงค์ คิดดีจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง เดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2559 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

22 สิงหาคม 2559 : เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (เปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559) 24 ...

[Folio] สรุปการไปราชการประจำปีการศึกษา 2559 ของครูสอง (1 พฤษภาคม 2559-30 เมษายน 2560)

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ข้าราชการครู โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ไปราชการในช่วงปีการศึกษา 2559 (1 พฤษภาคม 2559-30 เมษายน 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 3-7 พ.ค. 2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ...