Latest MY-E-portfolio News

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2-3 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2 พฤษภาคม 2560 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีเปิดโครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (โครงการ Chevron Enjoy Science) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีบุคลากร 4 คนเข้าร่วมอบรม (ครูชญานิษฐ์ สุระสอน, ครูอัครพล ...

คุณลักษณะผู้บริหาร สพม.33 “CHANGS” คุณลักษณะครู สพม. 33 “KRUDEE” คุณลักษณะนักเรียน สพม. 33 “DEKSAREN”

Smart director คุณลักษณะผู้บริหาร สพม.33 “CHANGS” C = Change = ผู้นำการเปลี่ยนแปลง H = Human Ability = ผู้มีศักยภาพ A = Achievement = เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ N = Nice = ดี G = Good Governance = มีหลักธรรมมาภิบาล S = Service Mind = มีจิตบริการ Smart Teacher คุณลักษณะของครู ...

[ผอ. เปิดใจ] ผอ.ตาเบาวิทยา แถลงผลงานการบริหารโรงเรียนครบ 1 ปี ผอ.โรงเรียน เปิดใจ เรียนรู้อะไรใน 1 ปี

ในโอกาสที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ ครบ 1 ปี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 (22 สิงหาคม ...

[โรงเรียนสีเขียว] วัสดุผสมดินปลูกจากใบไม้แห้ง สวนป่าตาเบาวิทยา โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน

เนื่องจากในบริเวณรอบโรงเรียนตาเบาวิทยา มีต้นไม้จำนวนมาก โดยเฉพาะสวนป่าโรงเรียนตาเบาวิทยาที่อยู่หน้าอาคารเรียนนั้น มีใบไม้ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ ...

ผอ.ตาเบาวิทยา ต้อนรับ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหนองสาหร่าย บ้านภูมิสตึง อ.ปราสาท

5 ต.ค. 2559 : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช พร้อมคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช เลขานุการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคณะ มาเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...

[ตบว.] ผลงานนักเรียน คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนตาเบาวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก (22 สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา 6 กันยายน 2559 : [เหรียญรางวัล] นายชัยณรงค์ คิดดีจริง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง เดี่ยวชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ...