Latest สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา News

[อวสานกรุงศรี] อวสานอโยธยาศรีรามเทพนคร นับเวลาถอยหลัง 2 ปี ครบ 250 ปี วันกรุงแตก วันเสียกรุงครั้งที่ 2

เมื่อดูหนังเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาคสุดท้าย อวสานหงสา จบลง ผมก็คิดอยากดูหนังภาคถัดไปของท่านมุ้ยต่อทันที (อันนี้คิดเอง อยากให้ท่านทำให้ผมและแฟนๆ ภาพยนตร์ของท่านได้ดู ...

ภาษาพม่า อักษรพม่า พยัญชนะพม่าเทียบกับพยัญชนะไทย ตัวเลขพม่า และการออกเสียงภาษาพม่า

ภาษาพม่า ภาษาประจำเมียนมาร์ เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์เหมือนภาษาไทย คือ มี 4 เสียง (สามัญ เอก ตรี และเอกแบบคำตาย)โดยวรรณยุกต์มีการดัดแปลงมาจากอักษรมอญอีกทอดหนึ่ง ส่วนตัวอักษรก็มีลักษณะคล้ายภาษาไทยตรงที่ ...

[ข้อมูล] โรฮีนจา คือใคร ประวัติชาวโรฮิญจา ปัญหาชาวโรฮินจา เส้นทางโรฮินจา จากบ้านเกิดสู่ความตาย

ประเทศเมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีประชาชนที่เป็นคนเชื้อชาติพม่า กะเหรี่ยง มอญ คะชิ่น ...

แผนที่ประเทศเมียนมาร์ [แผนที่พม่า เขตการปกครองในสหภาพเมียนมาร์ 7 เขตพม่า 7 รัฐชนกลุ่มน้อย]

ประเทศเมียนมาร์ หรือ พม่า แบ่งเขตการปกครองในระดับภูมิภาคออกเป็น 7 เขต (Division) สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์พม่า และ 7 รัฐ (states) สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ...

[อวสานหงสาวดี] ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาคอวสาน ตอน อวสานหงสา [เมืองหงสาวดี ปัจจุบัน]

หลังจากพระมหาอุปราชามังสามเกลียด แห่งหงสาวดี ยกทัพมาทำศึกกับพระนเรศวรแห่งอโยธยาและทรงสิ้นพระชนม์ชีพในการทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวร อำนาจของหงสาวดีก็เริ่มเสื่อมถอยลง ...

อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ในเมียนมาร์ สามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพม่า [The 3 Great Kings of Burma]

พระบรมราชานุสาวรีย์มหาราชแห่งพม่า (จากซ้าย) พระเจ้าอโนรธามังช่อ, พระเจ้าบุเรงนอง และ พระเจ้าอลองพญา 1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ หรือ พระเจ้าอโนรธา (Anawrahta) (พ.ศ. 1587-1620) ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์พุกาม ...

ชินลง ตะกร้อพม่าโบราณ กีฬาประจำชาติพม่า ที่ผสมผสานกีฬากับการเต้นรำ [ไปเป็นเจ้าชาย ในแคว้นศัตรู]

chinlone ออกเสียงว่า “ชินลง” หรือ “ชินโลน” เป็นกีฬาโบราณที่มีมานานกว่า 1,500 ปี ของประเทศเมียนมาร์ โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างกีฬากับการเต้นรำ เล่นกันเป็นทีม ไม่มีคู่ต่อสู้ ...