Latest สไตล์ชีวิต ทิชเชอร์ News

Logbook-form

ตัวอย่าง Logbook แบบฟอร์ม Logbook การบันทึกใน Logbook การเขียน Logbook สำหรับครู

ปัจจุบันมีการนำชั่วโมง PLC ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มาผูกติดกับการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู เพื่อใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือการขอเลื่อนวิทยฐานะครู โดยในการ ...
nowork

สถานี ก.ค.ศ. การละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ราชการจะเกิดผลอย่างไร โทษการละทิ้งหน้าที่ โทษการทอดทิ้งหน้าที่ของครูและบุคลากรฯ

ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่ การไม่มายังสถานที่ราชการเพื่อปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ ...
call-me-teacher

[หัวอกครู] คนไม่เป็นครูไม่รู้หรอก ครูคือจำเลยของสังคม ความรู้สึกของครูน้อย วอนสังคมมองครูอย่างเข้าใจ

คนไม่เป็นครูไม่รู้หรอก จากปัญหาต่างๆที่ปรากฎบนหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อใดก็ตาม ครูคือจำเลยของสังคม ทั้งเรื่องการเป็นหนี้ การทำวิทยฐานะ คุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบาย ...
dhamma-teacher

ครูเพื่อความอยู่รอดของผู้อื่น ธรรมสำหรับครู ธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ [ธรรมะเพื่อคุณครู]

ธรรมชาติสร้างมนุษย์มาเพื่อจะเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน คนที่เกิดมา ทีหลังต้องการความช่วยเหลือของคนที่เกิดมาก่อน เช่น ทารกเกิดมาต้องการความช่วยเหลือของบิดามารดา ...
teacher-fans

คุณสมบัติของแฟนครู มีครูเป็นแฟน มีแฟนเป็นครู ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีครูเป็นภรรยา ได้มารดาและบุตร

เป็นแฟนครูต้องอดทน          ห้ามบ่นแต่ต้องคิดถึง เหงาก็ทนไปแต่อย่าใจง่ายมีใครอีกคนหนึ่ง        หวงได้แต่อย่าหึงจนเกินไป เป็นแฟนครูต้องน่ารัก           จะปล่อยให้ใครมาทักว่าโทรมไม่ได้ เป็นแฟนครูก็ต้องทนทนไป   ...
teacher-fashion

แฟชั่นชุดทำงานสำหรับคุณครู ชุดทำงานคุณภาพสำหรับครูอาจารย์ เสื้อผ้าสวยๆ สำหรับครู แฟชั่นคุณครู

เมื่อเปิดเทอมใหม่ อย่าว่าแต่นักเรียนต้องมีชุดใหม่เลยครับ คุณครูก็ต้องมีชุดใหม่ใส่เหมือนกัน เพราะชุดที่มีอาจจะเก่าและเชยไปแล้ว หรือไม่เสื้อผ้าที่มีก็อาจจะหดเล็กลง ...
teacher-style

แซวคุณครู : คุณครู 10 ประเภท แต่ไม่ว่าจะ “คุณครู” ประเภทไหน ก็ “ใจดีทุกคน”

ครู  10  ประเภท : จะอยู่ประเภทไหน ก็ใจดีนะครับ 1. ครูมาสาย  : คติ : สอนน้อยหน่อย  สายมากหน่อย บ่อยๆ กำลังเหมาะ 2. ครูค้าขาย  : คติ : ครูที่ทำความเพียรต้องทำโรงเรียนให้เป็นตลาด ครูที่มีความสามารถต้องเห็นตลาดอยู่ที่โรงเรียน 3. ...