Latest สไตล์ชีวิต ทิชเชอร์ News

คำกล่าวอำลาสถาบัน พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

คำกล่าวอำลาสถาบัน พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

ตัวอย่าง Logbook แบบฟอร์ม Logbook การบันทึกใน Logbook การเขียน Logbook สำหรับครู

ปัจจุบันมีการนำชั่วโมง PLC ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มาผูกติดกับการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู เพื่อใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือการขอเลื่อนวิทยฐานะครู โดยในการ PLC ของครูที่จะนับเป็นชั่วโมงได้นั้น ...

สถานี ก.ค.ศ. การละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ราชการจะเกิดผลอย่างไร โทษการละทิ้งหน้าที่ โทษการทอดทิ้งหน้าที่ของครูและบุคลากรฯ

ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่ การไม่มายังสถานที่ราชการเพื่อปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ ...

[หัวอกครู] คนไม่เป็นครูไม่รู้หรอก ครูคือจำเลยของสังคม ความรู้สึกของครูน้อย วอนสังคมมองครูอย่างเข้าใจ

คนไม่เป็นครูไม่รู้หรอก จากปัญหาต่างๆที่ปรากฎบนหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อใดก็ตาม ครูคือจำเลยของสังคม ทั้งเรื่องการเป็นหนี้ การทำวิทยฐานะ คุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบาย ...

ครูเพื่อความอยู่รอดของผู้อื่น ธรรมสำหรับครู ธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ [ธรรมะเพื่อคุณครู]

ธรรมชาติสร้างมนุษย์มาเพื่อจะเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน คนที่เกิดมา ทีหลังต้องการความช่วยเหลือของคนที่เกิดมาก่อน เช่น ทารกเกิดมาต้องการความช่วยเหลือของบิดามารดา ...

คุณสมบัติของแฟนครู มีครูเป็นแฟน มีแฟนเป็นครู ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีครูเป็นภรรยา ได้มารดาและบุตร

เป็นแฟนครูต้องอดทน          ห้ามบ่นแต่ต้องคิดถึง เหงาก็ทนไปแต่อย่าใจง่ายมีใครอีกคนหนึ่ง        หวงได้แต่อย่าหึงจนเกินไป เป็นแฟนครูต้องน่ารัก           จะปล่อยให้ใครมาทักว่าโทรมไม่ได้ เป็นแฟนครูก็ต้องทนทนไป   ...

แฟชั่นชุดทำงานสำหรับคุณครู ชุดทำงานคุณภาพสำหรับครูอาจารย์ เสื้อผ้าสวยๆ สำหรับครู แฟชั่นคุณครู

เมื่อเปิดเทอมใหม่ อย่าว่าแต่นักเรียนต้องมีชุดใหม่เลยครับ คุณครูก็ต้องมีชุดใหม่ใส่เหมือนกัน เพราะชุดที่มีอาจจะเก่าและเชยไปแล้ว หรือไม่เสื้อผ้าที่มีก็อาจจะหดเล็กลง ...