Latest อาสาพาทัวร์เที่ยว News

[รวมคลิป] ทริปทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว คลิปนั่งรถชมวิวรอบทะเลสาบซีหู หางโจว ประเทศจีน

หางโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความงามเมืองหนึ่ง มีพื้นที่ 429 ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามอยู่หลายแห่ง ...

[แนะ] เมื่อไหร่ต้อง เปลี่ยนยางรถยนต์ วิธีเช็คดอกยางรถยนต์ ตรวจสอบยางรถเสื่อมสภาพ อายุยางรถยนต์

เมื่อใช้งานรถยนต์ไปสักระยะ อาจจะสักประมาณทุกๆ 50,000 กิโลเมตรขึ้นไป (แต่ก็ไม่ใช่หลักเกณฑ์ตายตัว ให้ดูจากสภาพดอกยางเป็นหลัก) ผู้ขับขี่ต้องคอยสังเกตดอกยางรถยนต์ว่าเสื่อมสภาพแล้วหรือยัง ...

[สุดยอด] เที่ยวห้วยเสนง ชมวิวห้วยเสนง ทานอาหารห้วยเสนง เล่นน้ำห้วยเสนง ร้านอาหารห้วยเสนง สุรินทร์

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน มีขนาดใหญ่มากจนดูเหมือนเป็นทะเลที่กว้างใหญ่ และจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสุรินทร์ ที่ดีที่สุดจุดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ...

[สุดยอด] พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสุรินทร์ ที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานสุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ตั้ง อยู่ที่ เลขที่ 214 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1. อาคารที่ 1 เป็นโถงทางเข้าและทางเดิน ...

[แนวปฏิบัติ] ข้าราชการครูไปต่างประเทศ ทำไง แนวทางการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ

การขออนุญาตไปต่างประเทศ ของข้าราชการ (ครู)  ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ข้าราชการยื่นคำขอฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 2) จนท.รับเรื่อง จัดทำร่างหนังสือฯ เสนอ ผอ.สพท. 3) ผอ.สพท.ลงนาม ...

[เปิดแล้ว] การทำวีซ่าจีน การขอวีซ่าเข้าจีน ที่สถานกงสุลจีน ประจำ จ.ขอนแก่น ที่ตั้งกงสุลจีน ขอนแก่น

สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น มีเขตกงสุลครอบคลุม 20 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ...

[เดินป่า] เดินชมธรรมชาติ กินข้าวป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์

ท่านที่มีโอกาสและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักธรรมชาติและต้องการเดินป่าชมไพร ที่จังหวัดสุรินทร์ ประมาณครึ่งวัน (เริ่มเดินป่าไม่เกิน 4 โมงเช้า) กลับมาถึงจุดที่ทำการฯ ...