Latest ผลงานนักเรียน (ที่สำคัญ) News

จรวดขวดน้ำ วิธีทําจรวดขวดน้ำ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการยิงจรวดขวดน้ำ

จรวดขวดน้ำ หรือ จรวดขวด PET คือ จรวดที่สร้างจากขวดพลาสติกน้ำอัดลม ใช้แรงขับเคลื่อนด้วยน้ำ (หรือแป้ง) โดยอาศัยแรงดันของอากาศที่บรรจุอยู่ภายใน ส่วนประกอบของ จรวดขวดน้ำ   ...

ขั้นตอนการทำหนังสั้น จากหนังสั้นสารคดีกึ่งละคร เรื่อง รอยขอม [ผลงานหนังสั้นของนักเรียน]

หนังสั้น คือ หนังยาวที่สั้น ก็คือการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงที่มีประเด็นเดียวสั้นๆ แต่ได้ใจความ มีความยาวไม่เกิน 30 นาที มีรูปแบบหรือสไตล์หลากหลาย ทั้งที่ใช้การแสดงสด ...

กุดจี่ขี้ควายกับควายบ้าน วิวัฒนาการร่วมในชุมชนบ้านนา [โครงงานชีววิทยา]

           เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมศึกษาในหัวข้อ “การศึกษาวิวัฒนาการในชุมชนที่ฉันอยู่” ...

แนวคิดโครงงานเรื่องกล้วย มหัศจรรย์พันธุ์ไม้แห่งมนุษยชาติ

               กล้วย เป็นสายพันธุ์พืช ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันไทยมีจำนวนกล้วยมากกว่า 60 สายพันธุ์ และคนไทยมีความผูกพันและคุ้นเคยกับกล้วยมาตั้งแต่เกิด ...

อ่านหนังสือเองก็สอบติด ไม่ติวก็สอบติด พิสูจน์แล้ว ทำได้จริง [ติวเอง สอบติดเอง สู้ๆ]

                บทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้กำลังใจเด็กนักเรียน ที่มีฐานะยากจน ไม่มีตังค์ไปติว หรือมีตังค์ แต่ไม่สะดวกและขาดโอกาสในการไปติวทั้งแบบฟรีและแบบเสียตังค์ เพื่อให้เป็นหนึ่งในการคว้าโอกาส ...

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากแหล่งน้ำชลประทานบ้านลันแต้

                เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีพระชนมพรรษาครบ  72  พรรษา  ในวันที่  12  สิงหาคม  2547  ธนาคารกสิกรไทย  ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการเทิดพระเกียรติ ...