Latest มุมผู้เรียน News

[แชร์กันพลาด] ปฏิทินสอบโควตา มข. 2560 ปฏิทินสอบรับตรง ม.ขอนแก่น 2560 กำหนดการรับตรง มข. 2560

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งปฏิทินสอบโควตาปีการศึกษา 2560 สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2559 จะได้วางแผนเตรียมตัวสมัครสอบรับตรง ...

เส้นทางพยาบาลสี่เหล่าทัพ เรียนพยาบาลทหารดีอย่างไร เตรียมตัวสอบพยาบาลทหาร สมัครอย่างไร

ข้อดีของการเป็นพยาบาลทหาร ข้อดีก็คือ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับราชการเป็นทหารในหน่วยที่ตนเองบรรจุ ได้รับพระราชทานยศ มีโอกาสได้เติบโต เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งตามระยะเวลา ...

คะแนนวิชาสามัญ ม.6 ปี 2559 ผลสอบวิชาสามัญ ภาพรวมระดับประเทศ ปี 2559 ผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 2559

สทศ.ได้ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา ในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาคณิตศาสตร์ 2 และ ...

รวมข้อสอบโควตา ม.ข. 58 (ทุกวิชา) ข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 2558 ข้อสอบเข้า ม.ขอนแก่น 2558

รวมข้อสอบโควตา ม.ข. ปี พ.ศ. 2558 (ทุกวิชา) สำหรับนำไปฝึกฝนประกอบการเรียนรู้ ข้อสอบโควตา ม.ข. ภาษาไทย ปี พ.ศ. 2558 >> [รหัสวิชา 01 ภาษาไทย] ข้อสอบโควตา ม.ข. สังคมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 >> [รหัสวิชา 02 ...

[เน้นๆ] ทบทวนเรื่อง Tense รู้จัก Tense หลักการใช้ Tense 12 Tense สรุปเรื่อง Tense ก่อนสอบทุกสนาม

Tense หรือ กาล (หรือ เวลา) คือ วิธีที่ใช้บอกเวลาว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ใช้เพื่อแสดงเวลาหรือกาล เช่น วิ่งมาแล้ว (อดีต), วิ่ง (ปัจจุบัน), หรือ จะวิ่ง ...

การใช้ AM และ PM การบอกเวลาแบบ a.m. และ p.m. ระบบบอกเวลา am, pm ใช้อย่างไร

AM และ PM เป็นการบอกเวลาด้วยระบบ 12 ชั่วโมง ความหมายของคำย่อ A.M., P.M. มีดังนี้ AM หรือ a.m. ย่อมาจาก Ante Meridiem/Ante Meridian เป็นภาษาละติน แปลว่า Before midday คือ ใช้เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน ...

รวมข้อสอบรับตรง ม.ขอนแก่น ประจำปี 2557 [คลังข้อสอบโควตา เข้า ม.ขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปี 2557]

ข้อสอบ ม.ขอนแก่น การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รหัส วิชาสอบ 03 คลิกดาวน์โหลดข้อสอบ >>[ภาษาอังกฤษ] 01 คลิกดาวน์โหลดข้อสอบ ...