Latest มุมผู้เรียน News

quota-kku-2560

[แชร์กันพลาด] ปฏิทินสอบโควตา มข. 2560 ปฏิทินสอบรับตรง ม.ขอนแก่น 2560 กำหนดการรับตรง มข. 2560

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งปฏิทินสอบโควตาปีการศึกษา 2560 สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2559 จะได้วางแผนเตรียมตัวสมัครสอบรับตรง ...
nurse-army

เส้นทางพยาบาลสี่เหล่าทัพ เรียนพยาบาลทหารดีอย่างไร เตรียมตัวสอบพยาบาลทหาร สมัครอย่างไร

ข้อดีของการเป็นพยาบาลทหาร ข้อดีก็คือ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับราชการเป็นทหารในหน่วยที่ตนเองบรรจุ ได้รับพระราชทานยศ มีโอกาสได้เติบโต เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งตามระยะเวลา ...
score-onet-2559

คะแนนวิชาสามัญ ม.6 ปี 2559 ผลสอบวิชาสามัญ ภาพรวมระดับประเทศ ปี 2559 ผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 2559

สทศ.ได้ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา ในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาคณิตศาสตร์ 2 และ ...
quota-kku

รวมข้อสอบโควตา ม.ข. 58 (ทุกวิชา) ข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 2558 ข้อสอบเข้า ม.ขอนแก่น 2558

รวมข้อสอบโควตา ม.ข. ปี พ.ศ. 2558 (ทุกวิชา) สำหรับนำไปฝึกฝนประกอบการเรียนรู้ ข้อสอบโควตา ม.ข. ภาษาไทย ปี พ.ศ. 2558 >> [รหัสวิชา 01 ภาษาไทย] ข้อสอบโควตา ม.ข. สังคมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 >> [รหัสวิชา 02 ...
Tenses

[เน้นๆ] ทบทวนเรื่อง Tense รู้จัก Tense หลักการใช้ Tense 12 Tense สรุปเรื่อง Tense ก่อนสอบทุกสนาม

Tense หรือ กาล (หรือ เวลา) คือ วิธีที่ใช้บอกเวลาว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ใช้เพื่อแสดงเวลาหรือกาล เช่น วิ่งมาแล้ว (อดีต), วิ่ง (ปัจจุบัน), หรือ จะวิ่ง ...
time-am-pm

การใช้ AM และ PM การบอกเวลาแบบ a.m. และ p.m. ระบบบอกเวลา am, pm ใช้อย่างไร

AM และ PM เป็นการบอกเวลาด้วยระบบ 12 ชั่วโมง ความหมายของคำย่อ A.M., P.M. มีดังนี้ AM หรือ a.m. ย่อมาจาก Ante Meridiem/Ante Meridian เป็นภาษาละติน แปลว่า Before midday คือ ใช้เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน ...
kku

รวมข้อสอบรับตรง ม.ขอนแก่น ประจำปี 2557 [คลังข้อสอบโควตา เข้า ม.ขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปี 2557]

ข้อสอบ ม.ขอนแก่น การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รหัส วิชาสอบ 03 คลิกดาวน์โหลดข้อสอบ >>[ภาษาอังกฤษ] 01 คลิกดาวน์โหลดข้อสอบ ...