Latest การพัฒนาผู้เรียน-ชั้นเรียน News

infographic-workshop

[ขยายผล] การอบรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic ร.ร. นารายณ์คำผงวิทยา สพม.33

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic สำหรับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และโรงเรียนในสหวิทยาเขต ...
ATI-Twig-award-2015

[รองชนะเลิศ] ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig เพื่อสร้างห้องเรียนในฝันครั้งที่ 1 ของ บ.อักษรเอ็ดดูเคชั่น

ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝัน ครั้งที่ 1″ หรือ 1st Aksorn Teacher’s Inspiration Award หรือ ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ...
lesson-plan-gemstone-plant

[แผนสวนพฤกษ์] ตัวอย่างแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิชาเคมี 4 อุตสาหกรรมแร่ (แร่รัตนชาติ-ผักลิ้นปี่)

แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง ...
gemstones

[เนื้อหา] วิชาเคมี ม. 6 หน่วย ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม เรื่อง แร่รัตนชาติ และแหล่งแร่ใน จ.สุรินทร์

ความหมายของแร่รัตนชาติ แร่รัตนชาติ จัดเป็นแร่อโลหะที่มีค่า หมายถึง แร่หรือหินบางชนิด หรืออินทรียวัตถุธรรมชาติ ที่สามารถนำมาเจียระไน ตกแต่ง หรือแกะสลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ ...
EmiliaSonchifolia

[ข้อมูล] พืชศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมุนไพรพื้นบ้าน ผักลิ้นปี่ ผักหูปลาช่อน ประโยชน์ของผักลิ้นปี่

ชื่อเรียก : ผักลิ้นปี่ ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักกาดนกเขา, ผักบั้ง ชื่อสามัญ : หูปลาช่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enulia sonchifolia DC.  คลิกโหลด >> [ภาพขนาดใหญ่] ลักษณะของใบ : ใบของผักลิ้นปี่ มีลักษณะยาวปลายมน ...
sand-painting

[ผลงาน] จิตรกรรมทราย (Sand Painting) แร่ทรายสุรินทร์ สร้างศิลป์ ผักลิ้นปี่ [บูรณาการสวนพฤกษ์วิชาเคมี อุตสาหกรรมแร่]

ทราย (sand) จัดเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่การใช้ประโยชน์จากแร่ทราย คือ การนำไปถมที่ และเป็นส่วนประกอบของการผสมทำปูนซีเมนต์ สำหรับฉาบปูนหรือเทพื้น ...
accessories-design2

[ผลงาน] ตัวอย่างผลงานการออกแบบเครื่องประดับประกอบแร่รัตนชาติจากรูปลักษณ์ผักลิ้นปี่

ตัวอย่างผลงานการออกแบบเครื่องประดับประกอบแร่รัตนชาติจากรูปลักษณ์ผักลิ้นปี่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้เรื่อง อุตสาหกรรมแร่รัตนชาติและแหล่งแร่ในจังหวัดสุรินทร์ ...