Latest นาข้าวหอมอนันต์ News

[ข้อมูล] เต่านา ที่นาข้าวหอมอนันต์ การเลี้ยงเต่านา ในนาข้าว อาหารเต่านา ภาพครอบครัวเต่านา

เต่านา หรือ เต่าสามสัน (อังกฤษ: Snail-eating turtle) เป็นเต่าน้ำจืดขนาดเล็ก มีลักษณะเด่น คือ กระดองส่วนบนมีสันนูน 3 เส้น เห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสามัญ และมีขอบเรียบ ส่วนหัวมีขนาดใหญ่และมีลายเส้นสีเหลืองหรือสีขาว ...

[นาอินทรีย์] การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อบำรุงดินในนาข้าว

เศษอาหาร ที่เหลือจากการรับประทานแต่ละวัน สามารถนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ วิธีการคือ เตรียมถังพลาสติก สำหรับทิ้งเศษอาหารหรือเปลือกผักผลไม้ต่างๆ และส่วนผสมอื่นๆ ...