Latest B:4:กุมภาพันธ์ News

[ข้อมูล] วันไวทังกิ สนธิสัญญาไวทังกิ ชาวเมารียกอธิปไตยของนิวซีแลนด์ให้อังกฤษ [6 กุมภาพันธ์]

6 กุมภาพันธ์ ที่ประเทศไทย เป็นวันมวยไทย แต่สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ เป็นวันไวทังกิ (Waitangi Day) วันนี้ เป็นวันหยุดราชการ ครับ วันนี้เป็นวันรำลึกถึงการลงนามในสนธิสัญญาไวทังกิ ...

[ข้อมูล] วันวาเลนไทน์ กิจกรรมยอดฮิตวันแห่งความรัก Valentine’s Day [14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์]

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก สำหรับชาวคริสต์ วันที่ทุกคนจะมอบความรักให้กันและกันเป็นพิเศษ [ในปีนี้ 2557 วันวาเลนไทน์ ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ...

[ข้อมูล] วันมาฆบูชา วันจาตุรงคสันนิบาต วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ วันบูชาพระธรรม วันเพ็ญเดือนสาม

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันบูชาพระธรรม เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ และมีเหตุการณ์สำคัญ ...

[ข้อมูล] วันตรุษจีน จ่ายตรุษจีน ไหว้เจ้าตรุษจีน เที่ยวงานตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่จีน

ตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่จีน ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ดังนั้น ชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง ...