ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2562 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

1 พฤษภาคม 2562 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีปลงผมนาค (ครูพยงค์ สันทาลุนัย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง (เช้า) และวัดบูรพาราม (บ่าย) รวมผู้อุปสมบท 302 ราย

6 พฤษภาคม 2562 : [บ่าย] นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

8-10 พฤษภาคม 2562 : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (ค่ายพุทธบุตร ผู้นำเยาวชนธรรมธิปไตย) ณ วัดป่าโนนใหญ่ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

10 พฤษภาคม 2562 : บ่าย : นำคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ต้อนรับคณะกรรมการจากโครงการ 100 สนามฟุตบอล พลังคนไทย จากบริษัทคิงเพาเวอร์ ในโอกาสลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและตรวจสอบบริเวณสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

14 พฤษภาคม 2562 : [เช้า] ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 [บ่าย] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จ.สุรินทร์

16 พฤษภาคม 2562 : [บ่าย] นำคณะครูและนักเรียนถวายพระพุทธรูป รับฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดปราสาทขุมดิน อ.โนนนารายณ์ 

21 พฤษภาคม 2562 : [เช้า] ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

22 พฤษภาคม 2562 : [บ่าย] ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ผอ.เฉลิม เสาเวียง ณ วัดป่าศรีคอนเตาวนาราม จ.สุรินทร์

23 พฤษภาคม 2562 : [เช้า] ร่วมงานเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สหวิทยาเขต 7 [บ่าย] นำน้ำดื่มไปบริจาคสนับสนุนโครงการวิ่งเพื่อน้อง สพม.33 ณ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 

25 พฤษภาคม 2562 : [เช้า] นำคณะครู 24 คน และนักเรียน 60 คน ร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง สพม.33 ณ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 

28 พฤษภาคม 2562 : [บ่าย] ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 6 ณ โรงเรียนรัตนบุรี 

31 พฤษภาคม 2562 : ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าแม่โนนนารายณ์ และนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่บั้งไฟ บุญบั้งไฟประเพณีอำเภอโนนนารายณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์

1-2 มิถุนายน 2562 : [ไปราชการ] จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะครูร่วมกิจกรรม 6 ราย)

3 มิถุนายน 2562 : ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร (เช้า) และวางพานพุ่มถวายสักการะ (เย็น) ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์

4 มิถุนายน 2562 : [บ่าย] เข้าร่วมเปิดประชุมสภานักเรียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 

5 มิถุนายน 2562 : [เช้า] เปิดค่ายรักอย่างไรให้ถูกวิธี ตามวิถีเด็กโนนนารายณ์ครั้งที่ 2 [บ่าย] เดินทางไปดำเนินการย้ายทะเบียนรถ ณ ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ 

6 มิถุนายน 2562 : [เช้า] ร่วมต้อนรับนายอำเภอโนนนารายณ์ ในโอกาสเดินทางมาเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน อำเภอโนนนารายณ์ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา [บ่าย-เย็น] นำคณะครูจำนวน 13 รายเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.4 (440 คน) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จ.สุรินทร์  

11 มิถุนายน 2562 : [ไปราชการ] ประชุมกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

12 มิถุนายน 2562 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 33 ณ โรงเรียนธาตุศรีนคร สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา

13 มิถุนายน 2562 : กิจกรรมตักบาตรวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 

14 มิถุนายน 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมวิชาการงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 

14-16 มิถุนายน 2562 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากร การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. รุ่นพรีเมี่ยม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคใต้ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

17 มิถุนายน 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ (ร่วมกับคณะครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จำนวน 8 ราย) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น 

20 มิถุนายน 2562 : [บ่าย] ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพม.33 ในโอกาสเดินทางมานิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตและการนิเทศชั้นเรียน 

21-23 มิถุนายน 2562 : [ไปราชการ] เป็นวิทยากร การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. รุ่นพรีเมี่ยม กลุ่มภาคเหนือ-ภาคกลาง ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

24-27 มิถุนายน 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาก่อนแต่งตั้งหรือเลื่อนให้มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 43 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

28-30 มิถุนายน 2562 : [ไปราชการ] เป็นผู้จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต้อนรับผู้บริหารโครงการ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมขอนแก่นโฮเทล จ.ขอนแก่น

1 กรกฎาคม 2562 : [เช้า] เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ณ สนามกีฬาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา [บ่าย] ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนนารายณ์ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

2 กรกฎาคม 2562 : [เช้า] ร่วมโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนรัตนบุรี (ที่โรงเรียน มีการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว ระดับเงิน จากคณะกรรมการ สพม.33 มีนางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ. สพม.33 เป็นประธานคณะกรรมการ) [บ่าย] ประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขต 6 

4 กรกฎาคม 2562 : [คาบที่ 1] ประชุมผู้ปกครองเรียนรวมและผูกแขนรับขวัญนักเรียนเป็นลูกบุญธรรมทางการเรียนรู้ [บ่าย] ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนรัตนบุรี/ ประชุมเตรียมการจัดโครงการตรวจมะเร็งเต้านม เทิดไท้องค์ราชันย์ ที่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ณ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 

5 กรกฎาคม 2562 : [ไปราชการ] ร่วมกิจกรรม 16 ปี สพฐ. และนำนักเรียน 2 ราย รับทุนการศึกษาจากศูนย์ ฉก.ชน.สพม.33 ณ สพม.33  

6 กรกฎาคม 2562 : [เช้า] ร่วมงานหล่อพระพุทธรูป ณ วัดปราสาทขุมดิน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์    

8 กรกฎาคม 2562 : [เย็น] ร่วมเตะฟุตบอลและแสดงความยินดีในโอกาส ผอ.กฤษ ละมูลมอล จะเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพม.7 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสุรวิทยาคาร  

10 กรกฎาคม 2562 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา และศึกษาดูงานปราสาทตาควาย, ทมอโรย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ /(นารายณ์คำผงวิทยา ประชุมประจำเดือน ก.ค. เมื่อ 9 ก.ค.)

11 กรกฎาคม 2562 : [ไปราชการ] ร่วมคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพม. 33 ศึกษาดูงานโรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง และแสดงความยินดีกับ ผอ.กฤษ ละมูลมอล ผอ.สพม.7 จ.ปราจีนบุรี

12-16 กรกฎาคม 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมอบรม “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ข้าพเจ้าและครูธีระยุทธ สมเจตนา)

19 กรกฎาคม 2562 : [เช้า] ร่วมพิธีเปิดการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ณ หอประชุมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา [บ่าย] เข้าร่วมการประเมินผลงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ณ สพม.33/ ประชุมคณะกรรมการ สบม.สร. ณ โรงเรียนวีระวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์

20 กรกฎาคม 2562 : [ตลอดวัน] ร่วมต้อนรับ ส.ส.คุณากร ปรีชาชนะชัย ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล U-14 สพม. 33 ลีค คัพครั้งที่ 1 เจ้าภาพสนามโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 

21-22 กรกฎาคม 2562 : [ไปราชการ] สัมมนาวิชาการ ผู้บริหารและครูสหวิทยาเขต 5-6 ณ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี  

25-26 กรกฎาคม 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและ เป็นโรงเรียนตัวแทนสังกัด สพม. 33 (ร่วมกับ 3 โรงเรียนจาก สพป.1-2-3) จัดนิทรรศการ การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์/ ช่วงเช้า นำนักเรียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

28 กรกฎาคม 2562 : นำข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์

30-31 กรกฎาคม 2562 : ร่วมกิจกรรมและเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา (ประธานในพิธี คือ นายอำเภอโนนนารายณ์)

1-2 สิงหาคม 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมพิธีรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและอบรมการบริหารจัดการสนามฟุตบอลอย่างมืออาชีพ ณ สำนักงานใหญ่ คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

5 สิงหาคม 2562 : กิจกรรมวันภาษาไทย (29 กรกฎาคม) และวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน) ณ หอประชุมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

6 สิงหาคม 2562 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ณ โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก

8 สิงหาคม 2562 : [เช้า] ต้อนรับและให้ข้อมูลการติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า จากชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.สุรินทร์ [บ่าย] รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จากคณะกรรมการสหวิทยาเขต 6 [เย็น] สหวิทยาเขต 6 เป็นเจ้าภาพอาหารเย็นต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

10 สิงหาคม 2562 : [เย็น] นำบุคลากรร่วมงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์

12 สิงหาคม 2562 : นำบุคลากรวางพานพุ่ม จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์

13 สิงหาคม 2562 : [เช้า] โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปลูกต้นรวงผึ้ง 2 ต้น ประจำโรงเรียน [บ่าย] กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โดมเรารัก น.ค.ว. 

14 สิงหาคม 2562 : ร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช. กระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยการอาชีพสตึก และวิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม 

15 สิงหาคม 2562 : [ไปราชการ เช้า] คณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สหวิทยาเขต 6 ณ โรงเรียนดอนแรดวิทยา โรงเรียนธาตุศรีนคร และโรงเรียนรัตนบุรี [บ่าย] เลขานุการฯ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

16-17 สิงหาคม 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และโรงแรมพักพิงอิงโขง จ.นครพนม 

20 สิงหาคม 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

22-25 สิงหาคม 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการข้าราชการครูทุน สควค. ปี 2562 (ปีงบประมาณ 2563) ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร/ (22-23 สิงหาคม : โรงเรียนจัดค่ายภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศบรูไน โดยความร่วมมือกับ มรภ.สุรินทร์)/ (23 สิงหาคม : ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี)  

25-26 สิงหาคม 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ของ สบม.สร. ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และโรงแรมโคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

27-29 สิงหาคม 2562 : ร่วมนิเทศภายในครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา Leave a Comment