ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2562 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

1 พฤษภาคม 2562 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีปลงผมนาค (ครูพยงค์ สันทาลุนัย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง (เช้า) และวัดบูรพาราม (บ่าย) รวมผู้อุปสมบท 302 ราย

6 พฤษภาคม 2562 : [บ่าย] นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

8-10 พฤษภาคม 2562 : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (ค่ายพุทธบุตร ผู้นำเยาวชนธรรมธิปไตย) ณ วัดป่าโนนใหญ่ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

10 พฤษภาคม 2562 : บ่าย : นำคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ต้อนรับคณะกรรมการจากโครงการ 100 สนามฟุตบอล พลังคนไทย จากบริษัทคิงเพาเวอร์ ในโอกาสลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและตรวจสอบบริเวณสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

14 พฤษภาคม 2562 : [เช้า] ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 [บ่าย] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จ.สุรินทร์

16 พฤษภาคม 2562 : [บ่าย] นำคณะครูและนักเรียนถวายพระพุทธรูป รับฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดปราสาทขุมดิน อ.โนนนารายณ์ Leave a Comment