Featured การพัฒนาและบริการสังคม News

Latest การพัฒนาและบริการสังคม News

กิจการเพื่อสังคมคุณครู ปี 2560 : จำหน่ายเสื้อยืดคุณครู รุ่น SUPER THAI TEACHER มอบผ้าป่าโรงเรียนบ้านโนนจำปา

“โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน  เด็กๆก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียน ชอบไป ชอบไป โรงเรียน” เพลงที่เด็กนักเรียนไทยทุกคนร้องได้ และเมื่อเวลาผ่านไปหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ...

ทีมงานคุณครู โรงเรียนลูกอีสาน [ศวคท.] อบรมนักศึกษาครูวิทยาลัยครูปากเซ ผลิตเครื่องบินพลังยาง

6-7 เมษายน 2559 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] และทีมงาน [นายณัฐพล  ห้องแซง, นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข] โดยกิจกรรม “คุณครู ใจดีทุกคน” ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ...

[ุ6-8 เม.ย.] คาราวานครูเรียนรู้อาเซียน ปี 2559 Workshop เครื่องบินพลังยาง ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

ทีมงาน “คุณครู ใจดีทุกคน” ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจร่วมกิจกรรม “คาราวานครูเรียนรู้อาเซียน” ณ โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สุขสัมพันธ์ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...

[ข้อมูล] เต่านา ที่นาข้าวหอมอนันต์ การเลี้ยงเต่านา ในนาข้าว อาหารเต่านา ภาพครอบครัวเต่านา

เต่านา หรือ เต่าสามสัน (อังกฤษ: Snail-eating turtle) เป็นเต่าน้ำจืดขนาดเล็ก มีลักษณะเด่น คือ กระดองส่วนบนมีสันนูน 3 เส้น เห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสามัญ และมีขอบเรียบ ส่วนหัวมีขนาดใหญ่และมีลายเส้นสีเหลืองหรือสีขาว ...

[จะเด็ดติวเตอร์] มอบเงินจากการจำหน่าย E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 แก่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

7 มีนาคม 2558 : คุณครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข มอบเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ (รับมอบโดยนางกาญจนา พรหมบุตร, รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) ...

[นาอินทรีย์] การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อบำรุงดินในนาข้าว

เศษอาหาร ที่เหลือจากการรับประทานแต่ละวัน สามารถนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ วิธีการคือ เตรียมถังพลาสติก สำหรับทิ้งเศษอาหารหรือเปลือกผักผลไม้ต่างๆ และส่วนผสมอื่นๆ ...

[ครูทำนา] การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ทำนาให้รวยด้วยเกษตรปราณีต ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ทำยังไง?

เกษตรอินทรีย์ คือ การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม สร้างสรรค์ให้เกิดความสมดุลย์ทางธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืน ให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการผลิตนั้น ...