เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AnantaSook.Com

                Nelson Mandela : Education is the most powerful weapon we can use to change the world. เนลสัน เมนเดลา กล่าวไว้ว่า “การศึกษา คือ อาวุธที่มีทรงประสิทธิภาพที่สุด ที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนโลก” และ SAKANAN  ANANTASOOK ยังเชื่ออีกว่า “การศึกษาจะทำให้คุณดูดี” การศึกษาจะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของทุกคนไปสู่ความสำเร็จที่ดีและมี “ความสุข” AnantaSook.Com จึงเกิดขึ้นภายใต้ Concept “Learn, Share and Happy Unlimited Education” คือ “เรียนรู้ แบ่งปัน ความสุข ทุกเรื่องการศึกษา เพื่อความสุขที่ยั่งยืนไร้ขีดจำกัดของชีวิต” ผ่านมุมมอง ความคิดและประสบการณ์ของ ศักดิ์อนันต์  อนันตสุข ; Mr. ANANTASOOK

sakananlogo                Mr. ANANTASOOK ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล สมัยก่อนเรียก ป.เด็กเล็ก จบประถมศึกษา [โรงเรียนบ้านโนนจำปา] และมัธยมศึกษา [โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์] จากโรงเรียนที่สามารถกล่าวได้ว่า “โรงเรียนชนบท” หรือ “โรงเรียนบ้านนอก” สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับ ป.ตรี ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) [มหาวิทยาลัยขอนแก่น] หลังเรียนจบได้รับราชการครูที่จังหวัดสุรินทร์ [โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04, โรงเรียนพนาสนวิทยา, โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา] และได้เรียน ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) [มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์] เรียนต่อ ป.โท (วิทยาศาสตร์ศึกษา) [มหาวิทยาลัยขอนแก่น] ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษา แต่สละสิทธิ์เนื่องจาก อยู่ในระหว่างรับทุนและศึกษาต่อระดับ ป.เอก (วิทยาศาสตร์ศึกษา) [มหาวิทยาลัยขอนแก่น] ด้วยทุนโครงการ สควค. จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีโอกาสเหาะข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาและวิจัยที่ TEMS Education Research Center, Waikato University, New Zealand. Mr.ANANTASOOK เชื่อว่า ประสบการณ์ตรงและมุมมอง ความคิดทางการศึกษาของตนเอง จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่เห็นประโยชน์ ผู้ที่รักการศึกษาและแสวงหาความสุข แม้จะเพียงเล็กน้อยของชีวิต … จึงพยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นและเรื่องราวที่สนใจเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ www.anantasook.com แห่งนี้

                Mr. ANANTASOOK สัญญาว่าจะพัฒนาเว็บไซต์ของเรา AnantaSook.Com ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อ “เข้าใจการศึกษาทั้งระบบอย่างถึงแก่น” สร้างสรรค์คุณค่าสร้างประโยชน์และความสุข ให้กับทุกๆคน ดังเจตนารมณ์ทีตั้งใจไว้ว่า “ความสุขของท่าน คือ พันธกิจของเรา” หากมีข้อเสนอแนะหรือติชม สามารถส่งมาได้ที่  anantasook@gmail.comLeave a Comment