[โหลดฟรี] เอกสาร 5 หน้า สรุปการศึกษาค้นคว้าก่อนการพัฒนาฯ อบรมรองผู้อำนวย และผู้อำนวยการสถานศึกษา

sub-director-report

แนวทางการจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษาค้นคว้าก่อนการพัฒนาและสรุปความรู้จากการศึกษาเอกสาร (เอกสาร 5 หน้า อบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และเอกสาร 5 หน้า อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสถานศึกษา) ทั้งนี้ เอกสารที่เผยแพร่นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ผู้นำไปใช้พึงใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเป็นของตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งด้วยตนเองต่อไปนะครับ

1. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มี 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา, หมวดที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ และหมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา

2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มี 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา, หมวดที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ และหมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา

หลักสูตรทั้งสองหลักสูตร ต่างกันที่หมวดที่ 1 สามารถใช้ไฟล์ที่จัดทำไว้นี้ เป็นแนวทางได้ครับ

ดาวน์โหลด : >> [ปก คำนำ สารบัญ]
ดาวน์โหลด : >> [รายงาน 5 หน้า อบรมผู้บริหาร (รายงาน 3 หมวด)]2 Comments

  1. ขอบคุณครับ จำผมได้บ่ ครับ

Leave a Comment