Latest ออกสื่อ ออนเว็บ ทีวี News

ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงานครูไทย หัวใจไอที การคัดเลือก Innovative Teacher’09

วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552 : คุณครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ครูไทยหัวใจไอที เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ...

เทคนิคการถ่ายทำหนังสั้น จากหนังสั้นเรื่องแรกของทีม ครูสร้างคน

หนังสั้น เรื่อง “ครูปลูกปัญญา” โดยทีม “ครูสร้างคน” ประกวดตามโครงการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “ตามรอยมรดกศิลป์ถิ่นอีสานใต้” ของสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ...

ครูวิทย์นักคิด : สอนเคมีด้วยการทำปูนขาวจากเปลือกหอย [วงจรการเกิดปูนขาว]

ครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ครู สควค. รุ่นที่ 6) กับรายการ “ครูวิทย์ นักคิด” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เรื่อง การสอนเคมีด้วยการทำปูนขาวจากเปลือกหอยที่มีการบริโภคในท้องถิ่น สนับสนุนการเผยแพร่โดย ...

ครูวิทย์นักคิด : โบราณดาราศาสตร์ จากปราสาทในจังหวัดสุรินทร์

ครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ครู สควค. รุ่นที่ 6) กับรายการ “ครูวิทย์ นักคิด” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เรื่อง การจัดทำแผนภาพโบราณดาราศาสตร์และธรณีวิทยาจากปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ ...

เพลง เพื่อเธอ สสวท. (special song : for you ipst) โดย ชมรมครู สควค.

เพลง เพื่อเธอ สสวท. : ชมรีวิวประกอบเพลง “เพื่อเธอ สสวท.” ที่ประพันธ์เนื้อร้อง โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ดาวน์โหลดเนื้อร้อง เพลง [“เพื่อเธอ สสวท.”] เพลง เพื่อเธอ สสวท. นางสาววาสนา   ...