[ตัวอย่าง] การ์ดเชิญแสดงความยินดีรับตำแหน่ง บัตรเชิญรับตำแหน่งใหม่ผู้บริหารฯ ไวนิลต้อนรับ ผอ. ใหม่

vinil-invite-director1

vinil-invite-director2ตัวอย่างการ์ดเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้อำนวยการโรงเรียน) ต้องมีการระบุวันเวลาและสถานที่ให้ชัดเจน 
vinil-welcome-director

ตัวอย่างไวนิล ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งใหม่

ขอขอบพระคุณ ผู้ออกแบบการ์ดและไวนิลทุกท่านครับLeave a Comment