Latest การเตรียมการ CBSEL News

คณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINA ผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน-โลก ม.ซีหนาน จีน

ตามที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบหมายให้สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINA เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” ...

ข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา CBSEL

ข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยซีหนาน – มหาวิทยาลัยซีหนาน ( จีนตัวย่อ: 西南大学; จีนตัวเต็ม: 西南大學; พินอิน: xī nán Dà xué, อังกฤษ: Southwest University: SWU) มีสถานะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชาติ – เว็บไซต์ : http://www.swu.edu.cn – ...

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก CBSEL ไทย-จีน

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) การฝึกอบรมในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ...