Latest สาธารณรัฐสิงคโปร์ News

ประวัติและผลงาน ลี กวน ยู บิดาผู้สร้างชาติสิงคโปร์ รัฐบุรุษแห่งสิงคโปร์

ลี กวน ยู เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ในครอบครัวชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนผู้มีอันจะกิน เขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งมาก และได้รับทุนเข้าเรียนที่ Raffles College ประเทศสิงคโปร์ ...

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการศึกษามาก โดยถือว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และมีค่าที่สุดของประเทศ ในการนี้ รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจนเสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า ...