[คืบหน้า] ข้อร้องเรียนถึง รมว.ศธ. และ กมธ.การศึกษาฯ สนช. กรณีแก้ไขเกณฑ์การย้ายผู้บริหารประถม-มัธยม

director-obec-complain1นายวัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และประธานชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นจังหวัดตรัง ได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยขอให้กำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายให้ชัดเจนว่า “ผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ย้ายไปเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้ย้ายไปเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารของประถมศึกษาย้ายมามัธยมศึกษา เนื่องจากปัจจุบันมีรองผู้อำนวยการของมัธยมศึกษาสอบขึ้นบัญชีและผ่านการพัฒนารอการบรรจุแต่งตั้งจำนวนมาก ไม่ควรให้ผู้บริหารเขตประถมศึกษาย้ายมาแบ่งเอาตำแหน่งว่างที่มีอยู่อย่างจำกัดของเขตมัธยมศึกษา ทั้งที่ปัจจุบันผู้บริหารของประถมศึกษายังขาดแคลนและมีคนสอบผ่านน้อยกว่าตำแหน่งที่ว่าง หากรองผู้อำนวยการของมัธยมไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง ครูมัธยมที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการไว้ ก็จะเสียโอกาสในการบรรจุแต่งตั้งไปด้วย มีผลกระทบต่อชาวมัธยมต่อเป็นลูกโซ่

จากการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว ได้รับหนังสือแจ้งความคืบหน้าจากสำนักงานรัฐมนตรีว่า ได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบแล้ว มีบัญชามอบหมายสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับไปพิจารณา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และในส่วนของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก.ค.ศ. เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาและดำเนินการเรื่องดังกล่าว จึงได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องนี้จึงขอให้เพื่อนผู้บริหารและผู้ได้รับผลกระทบติดตามการทำงานของ ก.ค.ศ. อย่างใกล้ชิด เพราะเรื่องนี้เคยร้องเรียนกันมาหลายรอบและเงียบหายทุกที ทั้งที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แยกเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในพัฒนาการศึกษา แต่หลักเกณฑ์การย้ายของ ก.ค.ศ. ยังไม่ได้แก้ไข และเป็นหลักเกณฑ์ข้อเดียวที่สร้างปัญหาให้กับชาวมัธยมมาเป็นเวลา 5 ปี ครั้งนี้มีความคาดหวังกับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. และรัฐบาล ค.ส.ช. ที่เข้ามาปฏิรูปประเทศได้คืนความเป็นธรรมให้กับชาวมัธยมศึกษา การย้ายจากประถมมามัธยมจากหลายเขตพื้นที่มีการต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์ ถ้าแก้หลักเกณฑ์ข้อนี้ได้จะลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นใน กระทรวงศึกษาธิการไปได้มาก

หนังสือตอบรับจาก กมธ.การศึกษาและการกีฬา
letter-admin1

หนังสือตอบรับจาก สำนักงานรัฐมนตรี
later-admin2ข่าวที่เกี่ยวข้อง 1 : >> [ข่าวการยื่นหนังสือ รมว.ศธ. และ กมธ. การศึกษาและกีฬาฯ]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 2 : >> [เหตุผลที่ควรแก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายข้ามระดับการศึกษา]

เว็บไซต์ ANANTASOOK.COM ร่วมเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าในครั้งนี้ครับLeave a Comment