Latest เพื่อนบ้านอาเซียน News

[ข้อมูล] ภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บรรยากาศโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวครั้งแรก ...

[โปสเตอร์] ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา

โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์แบบเรียนเร็ว สำหรับเด็กเริ่มเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้ติดในชั้นเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ...

ชุดซาวหนุ่ม สปป.ลาว (ชุดเยาวชน สปป.ลาว) เครื่องแต่งกายเยาวชน สปป.ลาว กิจกรรมซาวหนุ่ม

เครื่องแต่งกายของเยาวชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือชุดซาวหนุ่ม (คำว่า “ซาวหนุ่ม” หมายถึง “เยาวชน”) มีลักษณะดังที่แสดงในภาพ โดยเยาวชน สปป.ลาว จะมีเครื่องแบบ ...

แผนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา แผนที่ประเทศเขมร แผนที่จังหวัดในกัมพูชา แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยด้านภาคตะวันออกและชายแดนตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ...

วิธีขอครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษแบบฟรีจริง ต้องการครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ มูลนิธิ Funds Isaan จัดให้

WOW WOW >> โรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษจากต่างชาติเจ้าของภาษา แบบไม่ต้องเสียค่าจ้างรายเดือน ฟังทางนี้ >>> WOW WOW มูลนิธิ “Funds Isaan” (ฟันท์อีสาน) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาหลายอย่าง ...

[เจ๋งอ่ะ] ตารางเดินรถเส้นทางช่องจอม-เสียมเรียบ, เวลาเดินรถเสียมเรียบ-ช่องจอม (สุรินทร์) เส้นทาง ช่องจอม-นครวัด นครธม

บริษัทอังกอร์ มงคลมีชัย จำกัด (แอมโก้) เปิดเส้นทางเดินรถข้ามประเทศของสุรินทร์ เส้นทางช่องจอม – เสียมเรียบ แล้ว โดยรถ Amm co Bus แบบ 32 ที่นั่ง และ 22 ที่นั่งนี้ ได้เปิดทำการวิ่งวิ่งรอบปฐมฤกษ์ ...

[มาแรง] เรียนภาษาจีนกับครูจีน สอนออกเสียงภาษาจีน ดาวน์โหลดแบบเรียนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา

หนังสือเรียน ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา จาก กรมวิชาการ ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ...