Latest เพื่อนบ้านอาเซียน News

cambodia-alphabets

[โปสเตอร์] ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา

โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์แบบเรียนเร็ว สำหรับเด็กเริ่มเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้ติดในชั้นเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ...
laos-youth-costume

ชุดซาวหนุ่ม สปป.ลาว (ชุดเยาวชน สปป.ลาว) เครื่องแต่งกายเยาวชน สปป.ลาว กิจกรรมซาวหนุ่ม

เครื่องแต่งกายของเยาวชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือชุดซาวหนุ่ม (คำว่า “ซาวหนุ่ม” หมายถึง “เยาวชน”) มีลักษณะดังที่แสดงในภาพ โดยเยาวชน สปป.ลาว จะมีเครื่องแบบ ...
Cambodia-Tour-map

แผนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา แผนที่ประเทศเขมร แผนที่จังหวัดในกัมพูชา แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยด้านภาคตะวันออกและชายแดนตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ...
maarten

วิธีขอครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษแบบฟรีจริง ต้องการครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ มูลนิธิ Funds Isaan จัดให้

WOW WOW >> โรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษจากต่างชาติเจ้าของภาษา แบบไม่ต้องเสียค่าจ้างรายเดือน ฟังทางนี้ >>> WOW WOW มูลนิธิ “Funds Isaan” (ฟันท์อีสาน) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาหลายอย่าง ...
bus-to-seam-reap

[เจ๋งอ่ะ] ตารางเดินรถเส้นทางช่องจอม-เสียมเรียบ, เวลาเดินรถเสียมเรียบ-ช่องจอม (สุรินทร์) เส้นทาง ช่องจอม-นครวัด นครธม

บริษัทอังกอร์ มงคลมีชัย จำกัด (แอมโก้) เปิดเส้นทางเดินรถข้ามประเทศของสุรินทร์ เส้นทางช่องจอม – เสียมเรียบ แล้ว โดยรถ Amm co Bus แบบ 32 ที่นั่ง และ 22 ที่นั่งนี้ ได้เปิดทำการวิ่งวิ่งรอบปฐมฤกษ์ ...
chiness-teacher

[มาแรง] เรียนภาษาจีนกับครูจีน สอนออกเสียงภาษาจีน ดาวน์โหลดแบบเรียนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา

หนังสือเรียน ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา จาก กรมวิชาการ ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ...
end-of-ayudhya

[อวสานกรุงศรี] อวสานอโยธยาศรีรามเทพนคร นับเวลาถอยหลัง 2 ปี ครบ 250 ปี วันกรุงแตก วันเสียกรุงครั้งที่ 2

เมื่อดูหนังเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาคสุดท้าย อวสานหงสา จบลง ผมก็คิดอยากดูหนังภาคถัดไปของท่านมุ้ยต่อทันที (อันนี้คิดเอง อยากให้ท่านทำให้ผมและแฟนๆ ภาพยนตร์ของท่านได้ดู ...