Featured สินค้า-บริการ News

Latest สินค้า-บริการ News

จำหน่าย การ์ดบัดดี้ไฟท์ เดค สตาร์ดาร์กอนเวิลด์ สายพริซึมดราก้อน ขายการ์ดบัดดี้ไฟท์ สภาพเยี่ยม 1 ชุด (52 ใบ)

จำหน่าย การ์ดบัดดี้ไฟท์ เดค สตาร์ดาร์กอนเวิลด์ สายพริซึมดราก้อน มือสอง สภาพเยี่ยม จำนวน 1 ชุด (52 ใบ) ราคา 333 บาท (ไม่มีค่าจัดส่ง จัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน) เว็บ Anantasook.Com เผยแพร่เมื่อวันที่ ...

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ศน. 2562

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบศึกษานิเทศก์ 2562 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ (เพราะเป็นข้อมูลสมมติขึ้น) ...

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2562 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง [E-BOOK สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2562 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ ของ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ศึกษานิเทศก์) ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2562 ภาค ก ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความรอบรู้ทั่วไป ส่วนที่ 1 (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ...

[E-book] จำหน่ายแนวข้อสอบ ป.บัณฑิต 2562 พร้อมสรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.บัณฑิตครู คู่มือเตรียมสอบ ป.บัณฑิต 2562

E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2562 พร้อมแนวข้อสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น สำหรับบุคคลที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2562 เนื้อหาอัพเดทครอบคลุมตาม ...

คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-book สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.]

E-book สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุป พรบ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ...