Featured สินค้า-บริการ News

Latest สินค้า-บริการ News

director-application

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ผอ. 2559

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ ...
static-electricity-concept

[บรรยาย] สรุปความรู้ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สรุปย่อไฟฟ้าสถิต เตรียมสอบไฟฟ้าสถิต ฟังก่อนสอบไฟฟ้าสถิต

คลิปเสียงบรรยายสรุปความรู้ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คุณครูจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้รับฟังยามว่าง เพื่อสรุปความรู้ และเข้าใจหลักการที่สำคัญของเรื่องไฟฟ้าสถิตในภาพรวม ...
Teacher-kosojo

[ด่วนมาก] ตัวอย่างแบบประวัติประกอบการเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ผู้แทนครู ใน กศจ.)

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้แต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...
learn-for-japan-project

[Learn for Japan] โครงการ ต่อสู้กับความยากจน ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมการเรียนรู้ทั่วไปของญี่ปุ่น

พลเมืองโลกที่รัก ทุกวันนี้ประชาชนชาวญี่ปุ่นกำลังประสบกับปัญหาความเครียดในอัตราที่สูงโด่งกว่า 16 % ของความยากจนของคนในประเทศและประมาณ 1 ใน 6 ของเด็กญี่ปุ่นกำลังได้รับความทุกข์ยากจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีความเคร่งครัดจริงจัง ...
busbarat-mindlove

[ท้าให้ลอง] มาส์คหน้าขาว มาส์คหน้าใส มาส์คหน้าเด้ง ครีมพอกผิวขาว สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อเลย

ท่านที่กำลังมีปัญหาฝ้าหนา กระลึก หน้าโทรม คล้ำ รูขุมขนกว้าง มีสิงและริ้วรอยบนใบหน้า หรือท่านที่กำลังสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความสวยความงามบนใบหน้า ผมขอแนะนำกิจการของ ...
Toefl-Guide

[เริ่ดมาก] หนังสือเตรียมสอบ TOEFL จากสหรัฐอเมริกา คู่มือสอบ TOEFL : How to Study for the TOEFL

Anantasook.Com wanted to introduce you know about the TOEFL book from  Discover Business. They recently published 11,000 word TOEFL study guide written by Prof. Dennis Masino and Jackie Giuliano, Ph.D. titled: The Discover Business MBA Guide: How to Study for the TOEFL. I am sure you can see how helpful the above information is to international students looking to enrol in a US University. The TOEFL is one of the exams, among others, that they need to overcome. ...
student-center

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุปเนื้อหา วิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ตอน หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจั­ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ...