Latest การเมืองของคุณครู News

Sak-Anan

[หัวอกครู] กศจ. ศูนย์อำนาจใหม่ ที่ห่างไกลจากคนเป็นครู ความกังวลใจใน กศจ. และ กศจ. ควรเป็นอย่างไร

หลังจากที่มีการยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และมีองค์คณะใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนในชื่อ “กศจ., คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” (โดยมีการลงนามแต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน ...
teacher-korsorjor-surin

[แนะนำ] ผู้แทนครูใน กศจ. สุรินทร์ ผู้แทนครูในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนครูในบอร์ด กศจ. สุรินทร์

ทันทีที่มีคำสัง สป. 550/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คุณครูในจังหวัดสุรินทร์ทั้งที่สังกัด สพป. และ สพม. คงจะอยากรู้จักผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ...
board-korsorjor

[อัพเดท] รายชื่อ กศจ. 76 จังหวัด รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการ 76 จังหวัด บอร์ด กศจ. 76 จังหวัด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงนาม วันที่ 8 เมษายน 2559 เรียงตามรายชื่อ 76 จังหวัด ดังนี้ 1. รายชื่อ กศจ. กระบี่ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> 2. รายชื่อ กศจ. กาญจนบุรี ...
korkorsor

[ก.ค.ศ.] หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ ก.ค.ศ. ระเบียบการสรรหาผู้แทน ก.ค.ศ. ระเบียบการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ดาวน์โหลด กฎ ก.ค.ศ. : คลิกเลย >> ...
student-politician

[สุนทรพจน์] เยาวชนกับอนาคตการเมืองไทย [การเมืองใหม่ในมือของเยาวชน]

แม้จะมีการปฏิรูปการเมืองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาเป็นเวลาพอสมควรแล้วหากจะพิจารณากันอย่างตรงไปตรงมา เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพพจน์ทางการเมืองของไทยยังไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก ...
politician_book

[เส้นทาง ส.ส.] สาเหตุที่ครูมักจะมีโอกาสเป็น ส.ส. นักการเมืองท้องถิ่น อาชีพครูสู่นักการเมืองมืออาชีพ ?

สาเหตุที่ครู [ในอดีต] มักจะมีโอกาสเป็น ส.ส. (ผู้แทนราษฎร) มากกว่าผู้สมัครจากอาชีพอื่น และสาเหตุที่คนเป็นครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน [ปัจจุบัน] มักได้รับเลือกเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ...
teacher-democracy

คุณครูกับการเลือกหัวหน้าห้อง การลงคะแนนเสียงในห้องเรียน ประชาธิปไตยของนักเรียน

คุณครูกับหัวหน้าห้อง : บทบาทของคุณครูกับการเมืองของนักเรียน ประชาธิปไตยในชั้นเรียน เรื่องมันมีอยู่ว่า คุณครูอยากให้นักเรียนเรียนรู้ประชาธิปไตย จึงจัดให้มีการเลือกหัวหน้าห้อง ...