Latest B:5:มีนาคม News

3 มีนาคม เทศกาลเด็กผู้หญิงญี่ปุ่น (Girl’s Festival) เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) ตุ๊กตาบนชั้นวางเทศกาลตุ๊กตาญี่ปุ่นคือใคร

เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) หรือ ฮินะ มัตสุริ เทศกาลนี้จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ Edo (1603-1867) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่น ...

[ข้อมูล] วันรักวันลา วันปัจฉิมนิเทศ วันรับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา วันอำลาสถาบัน

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 จะสำเร็จการศึกษา และออกไป ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือในระดับ ม. 3, ม.6 นักเรียนก็จะมีทางเลือกของชีวิต ...

[ข้อมูล] วันปิดกล่องชอล์ก ฉลองปิดกล่องชอล์ก แซบหลาย ฉลองส่งท้ายก่อนปิดเทอม

วันปิดกล่องชอล์ก คือ วันปิดภาคเรียนของโรงเรียน (หน่วยหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน เช่น ในมหาวิทยาลัยก็มีวันปิดกล่องชอล์ก เหมือนกัน) ปีการศึกษาหนึ่ง มีการปิดกล่องชอล์กสองครั้งคือ ...

[ข้อมูล] วันช้างไทย กิจกรรมวันช้างไทย [13 มีนาคม วันช้างไทย]

คณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ...

[ข้อมูล] วันคณิตศาสตร์โลก วันพาย โอกาสก่อเกิดวันคณิตศาสตร์ไทย [14 มีนาคม]

ถ้าถามว่า “14 กุมภาพันธ์” เป็นวันอะไร คนเกือบทั้งโลก น่าจะตอบได้ว่าเป็น “วันวาเลนไทน์” แต่ถ้าถามว่าแล้ว “14 มีนาคม” ล่ะ เป็นวันอะไร เชื่อเหลือเกินว่า น้อยคนนักจะรู้ว่าเป็น ...