Latest ราชอาณาจักรกัมพูชา News

[โปสเตอร์] ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา

โปสเตอร์ตัวอักษรเขมร ตัวอักษรราชอาณาจักรกัมพูชา ภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร โปสเตอร์แบบเรียนเร็ว สำหรับเด็กเริ่มเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ใช้ติดในชั้นเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ...

แผนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา แผนที่ประเทศเขมร แผนที่จังหวัดในกัมพูชา แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยด้านภาคตะวันออกและชายแดนตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ...

[เจ๋งอ่ะ] ตารางเดินรถเส้นทางช่องจอม-เสียมเรียบ, เวลาเดินรถเสียมเรียบ-ช่องจอม (สุรินทร์) เส้นทาง ช่องจอม-นครวัด นครธม

บริษัทอังกอร์ มงคลมีชัย จำกัด (แอมโก้) เปิดเส้นทางเดินรถข้ามประเทศของสุรินทร์ เส้นทางช่องจอม – เสียมเรียบ แล้ว โดยรถ Amm co Bus แบบ 32 ที่นั่ง และ 22 ที่นั่งนี้ ได้เปิดทำการวิ่งวิ่งรอบปฐมฤกษ์ ...

ประวัติ ฮุนเซน สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีมืออาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน ประวัตินายกรัฐมนตรีฮุนเซน เกิดเมื่อวันที่ : 4 เมษายน พ.ศ. 2494  [แจ้งว่า เกิด 5 สิงหาคม เมื่อครั้งแรกที่เข้าร่วมกับกองทัพปฏิวัติ (เขมรแดง)] สถานที่เกิด ...

รู้จักภาษาเขมร พยัญชนะเขมร สระเขมร ตัวเลขเขมร [เรียนภาษากัมพูชา รับประชาคมอาเซียน]

พยัญชนะเขมร และคำอ่านตัวอักษรเขมร ในภาษาเขมร (ภาษากัมพูชา)  พบว่ามีหลายตัวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอักษรไทย-ตัวอักษรลาว   สระเขมร และคำอ่านสระในภาษาเขมร (สระในภาษากัมพูชา) ...

ระบบการศึกษาของกัมพูชา ผลการดูงานที่โรงเรียนโอเสม็ด [ระบบการศึกษาของเขมร]

           ข้อมูลจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้ให้ข้อมูลว่า ระบบการศึกษาของกัมพูชาว่า มีการปฏิรูปด้านการศึกษาของกัมพูชาก่อนปี ...