Latest A:2:มิถุนายน News

วันกอดแมวสากล วันกอดแมวแห่งชาติ [4 มิถุนายน วันกอดแมว] ที่มาวันกอดแมว ประวัติวันกอดแมว

4 มิถุนายน (2559) เป็นวันกอดแมวสากล หรือ “National Hug Your Cat Day” เป็นวันพิเศษที่คนรักแมวต้องบันทึกให้เป็นวันสำคัญประจำปีของตัวเอง มีขึ้นเพื่อให้เจ้าของแมวได้แสดงความรักกับแมว ...

[ข้อมูล] วันเลือกตั้งสภานักเรียน ตัวอย่างโครงการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเลือกตั้งทีมสภานักเรียน หรือเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของนักเรียน ในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนนักเรียน ...

[ข้อมูล] วันสุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ บุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม [26 มิถุนายน]

สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (พ.ศ. 2329-2398) เป็นกวีชาวไทย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น  มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ หรือ “เชคสเปียร์แห่งประเทศไทย” และองค์การยูเนสโก ...

[ข้อมูล] วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง อภิวัฒน์สยาม จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตย [24 มิถุนายน 2475]

วันเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ) ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ...

[ข้อมูล] วันไหว้ครู พิธีไหว้ครู คำสวดไหว้ครู ความหมายของการจัดดอกไม้บนพานไหว้ครู [ไหว้ครู 2558]

หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา สถานศึกษาแทบทุกแห่งจะจัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนมิถุนายน [ปกติกำหนดวันพฤหัสบดีแรกของเดือนมิถุนายน ...