Latest ลูกชาวนา News

เทคนิคการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ออกลูกดก เร่งน้ำหอมหวาน ออกลูกทั้งปี น้ำหอมลูกดก เขามีวิธีการอย่างไร

เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการปลูกมะพร้าวให้ลูกดกมักจะมีเคล็ดลับในการทำให้มะพร้าวน้ำหอมออกลูกดก น้ำหอมหวาน ออกลูกทั้งปี หลายวิธีการ ยกตัวอย่างเช่น ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยเกลือ ...

เทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ให้อร่อย เทคนิคการตากข้าว เกี่ยวข้าวตอนไหนได้ข้าวหอมอร่อย

เทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ให้อร่อย 1. เทคนิคที่ทำให้ข้าวหอมมากเป็นพิเศษ และได้ข้าวกล้องนุ่มอร่อยคือ ต้องเก็บเกี่ยวข้าวที่ระยะพลับพลึง คือ ช่วงที่พอเห็นข้าวเป็นดอกขาวให้นับอายุไป ...

การเลี้ยงจิ้งหรีด วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด ฟาร์มจิ้งหรีด แนะนำขั้นตอนการเลี้ยงและจำหน่ายจิ้งหรีด

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ ในชนบทสามารถหาจับได้ทั่วไปในทุ่งนาช่วงหัวค่ำ ปัจจุบันคนนิยมนำมาเลี้ยงเพื่อกินเป็นอาหาร และจำหน่าย เนื่องจาก จิ้งหรีด มีสารอาหารประเภทโปรตีนสูง ...

[ข้อมูล] ข้าวไรซ์เบอรี่ ประโยชน์ของไรซ์เบอร์รี่ พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่

ไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวที่ได้รับการพูดถึงอย่างมาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ว่ากันว่าเป็นข้าวมีคุณค่าทางอาหารสูง กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถป้องกันโรคบางอย่างได้ ...

การฝึกควายไถนา การเตรียมควายฝึกไถนา การไถนาด้วยแรงงานควาย [ไถนาด้วยควาย อนุรักษ์ควายไทย]

การเตรียมควายเพื่อฝึกไถนา สิ่งสำคัญอันดับแรกในการเตรียมฝึกควายไถนา คือ การบังคับควายด้วยเชือก เพื่อให้ควายรู้ภาษาของการบังคับด้วยเชือก และมีขั้นตอนการฝึกควายไถนา ...

[เลือกซื้อรถไถนาทันสมัย] ยุคของรถไถนา จากควายไถนา สู่ควายเหล็ก จากรถไถนาเดินตาม ถึงรถแทรกเตอร์ไถนา

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลทำนา รูปแบบการทำนาในชนบทก็เปลี่ยนไปจากอดีตมาก จากที่เคยใช้ควายไถนา ก็เปลี่ยนมาใช้รถไถนาแบบสมัยใหม่ จากนาดำที่ต้องถอนกล้าดำนา ก็เปลี่ยนมาเป็นนาหว่าน ...

การลอกปอ การฟอกปอ การแช่ปอ สาธิตลอกปอ ตากปอ ม้วนปอ ขายปอ ไม้ลำปอ เชือกป่านจากปอแก้ว ปอกระเจา

การลอกปอ เป็นขั้นตอนที่จะแยกส่วนของเส้นใยออกจากส่วนของลำต้นและเปลือกจากต้นปอแก้วหรือปอกระเจา สามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่จะใช้จากเชือกป่านเส้นใยปอ ...