Latest ลูกชาวนา News

rice-organic

เทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ให้อร่อย เทคนิคการตากข้าว เกี่ยวข้าวตอนไหนได้ข้าวหอมอร่อย

เทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ให้อร่อย 1. เทคนิคที่ทำให้ข้าวหอมมากเป็นพิเศษ และได้ข้าวกล้องนุ่มอร่อยคือ ต้องเก็บเกี่ยวข้าวที่ระยะพลับพลึง คือ ช่วงที่พอเห็นข้าวเป็นดอกขาวให้นับอายุไป ...
Cricket-farm

การเลี้ยงจิ้งหรีด วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด ฟาร์มจิ้งหรีด แนะนำขั้นตอนการเลี้ยงและจำหน่ายจิ้งหรีด

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ ในชนบทสามารถหาจับได้ทั่วไปในทุ่งนาช่วงหัวค่ำ ปัจจุบันคนนิยมนำมาเลี้ยงเพื่อกินเป็นอาหาร และจำหน่าย เนื่องจาก จิ้งหรีด มีสารอาหารประเภทโปรตีนสูง ...
Riceberry

[ข้อมูล] ข้าวไรซ์เบอรี่ ประโยชน์ของไรซ์เบอร์รี่ พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่

ไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวที่ได้รับการพูดถึงอย่างมาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ว่ากันว่าเป็นข้าวมีคุณค่าทางอาหารสูง กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถป้องกันโรคบางอย่างได้ ...
buffalo-tiller

การฝึกควายไถนา การเตรียมควายฝึกไถนา การไถนาด้วยแรงงานควาย [ไถนาด้วยควาย อนุรักษ์ควายไทย]

การเตรียมควายเพื่อฝึกไถนา สิ่งสำคัญอันดับแรกในการเตรียมฝึกควายไถนา คือ การบังคับควายด้วยเชือก เพื่อให้ควายรู้ภาษาของการบังคับด้วยเชือก และมีขั้นตอนการฝึกควายไถนา ...
kubota85

[เลือกซื้อรถไถนาทันสมัย] ยุคของรถไถนา จากควายไถนา สู่ควายเหล็ก จากรถไถนาเดินตาม ถึงรถแทรกเตอร์ไถนา

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลทำนา รูปแบบการทำนาในชนบทก็เปลี่ยนไปจากอดีตมาก จากที่เคยใช้ควายไถนา ก็เปลี่ยนมาใช้รถไถนาแบบสมัยใหม่ จากนาดำที่ต้องถอนกล้าดำนา ก็เปลี่ยนมาเป็นนาหว่าน ...
stripping-kenaf

การลอกปอ การฟอกปอ การแช่ปอ สาธิตลอกปอ ตากปอ ม้วนปอ ขายปอ ไม้ลำปอ เชือกป่านจากปอแก้ว ปอกระเจา

การลอกปอ เป็นขั้นตอนที่จะแยกส่วนของเส้นใยออกจากส่วนของลำต้นและเปลือกจากต้นปอแก้วหรือปอกระเจา สามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่จะใช้จากเชือกป่านเส้นใยปอ ...
lan-rice

[ลานตีข้าว] ขั้นตอนการทาลาน ขี้ทาลาน ลานขี้ควาย การทำลานตีข้าว ลานนวดข้าวของชาวอีสาน

  ตอนผมเป็นเด็ก เคยช่วยพ่อ หาขี้ควายที่สดๆ ใหม่ๆ มาทำ ลานตีข้าว (ลานนวดข้าว) ซึ่งลานนวดข้าว ที่ว่านี้ เป็นการนำเอาขี้ควาย (หรือขี้วัว แต่นิยมเอาขี้ควายมากกว่า เพราะเยอะกว่า) มาฉาบทาบนลานดิน ...