Latest กิจกรรมประจำเดือน News

ที่มาวันกัญชาโลก งานวันกัญชาโลก ประวัติวันกัญชาโลก 20 เมษายน งานกัญชาโลกประเทศไทย 420 คืออะไร?

จุดกำเนิดของ 420 มาจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นจากโรงเรียน San Rafael รวมตัวกันเพื่อทำภาระกิจลับ ค้นหาไร่กัญชาร้าง ที่ได้รับบอกเล่าจากอาจารย์ในห้องเรียน ว่ามีอยู่ในแถบนั้น โดยเด็กกลุ่มนี้ใช่ชื่อกลุ่มว่า ...

3 มีนาคม เทศกาลเด็กผู้หญิงญี่ปุ่น (Girl’s Festival) เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) ตุ๊กตาบนชั้นวางเทศกาลตุ๊กตาญี่ปุ่นคือใคร

เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) หรือ ฮินะ มัตสุริ เทศกาลนี้จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ Edo (1603-1867) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่น ...

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ความเป็นมาวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลกถือกำหนดร้อยกว่าปีในมลรัฐ NEBRASKA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้กว่าหนึ่งล้านต้นและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อมา ...

[ข้อมูล] 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 พฤศจิกายน 2559 : ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และในปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเช่นเดิม ในช่วงที่ผ่านมา ...

[ข้อมูล] 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย นิทรรศการ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ

นิทรรศการ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ โดย สภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 20กันยายน ...

วันกอดแมวสากล วันกอดแมวแห่งชาติ [4 มิถุนายน วันกอดแมว] ที่มาวันกอดแมว ประวัติวันกอดแมว

4 มิถุนายน (2559) เป็นวันกอดแมวสากล หรือ “National Hug Your Cat Day” เป็นวันพิเศษที่คนรักแมวต้องบันทึกให้เป็นวันสำคัญประจำปีของตัวเอง มีขึ้นเพื่อให้เจ้าของแมวได้แสดงความรักกับแมว ...

[ข้อมูล] วันเลือกตั้งสภานักเรียน ตัวอย่างโครงการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเลือกตั้งทีมสภานักเรียน หรือเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของนักเรียน ในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนนักเรียน ...