Latest กิจกรรมประจำเดือน News

Arbor-Day1

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ความเป็นมาวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลกถือกำหนดร้อยกว่าปีในมลรัฐ NEBRASKA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ...
rama9-Memorial-day

[ข้อมูล] 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 พฤศจิกายน 2559 : ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และในปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเช่นเดิม ในช่วงที่ผ่านมา ...
hug-cat-day

วันกอดแมวสากล วันกอดแมวแห่งชาติ [4 มิถุนายน วันกอดแมว] ที่มาวันกอดแมว ประวัติวันกอดแมว

4 มิถุนายน (2559) เป็นวันกอดแมวสากล หรือ “National Hug Your Cat Day” เป็นวันพิเศษที่คนรักแมวต้องบันทึกให้เป็นวันสำคัญประจำปีของตัวเอง มีขึ้นเพื่อให้เจ้าของแมวได้แสดงความรักกับแมว ...
student-council

[ข้อมูล] วันเลือกตั้งสภานักเรียน ตัวอย่างโครงการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเลือกตั้งทีมสภานักเรียน หรือเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของนักเรียน ในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนนักเรียน ...
World-No-Tobacco-Day

[ข้อมูล] วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก [31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก]

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือ WHO ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2491 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรของโลกทุกคนมีสุขภาพดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีภาคีสมาชิกร่วมกันถึง ...
Nonjumpa-Village-festival

[ฮีตอีสาน] ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ทำบุญบ้าน ทำบุญหมู่บ้านโนนจำปา อำเภอรัตนบุรี [แรม 8 ค่ำ เดือน 6]

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน หรือ ทำบุญบ้าน เป็นการทำบุญหมู่บ้านของชาวบ้านในชุมชนนอกพื้นที่วัด (จัดในหมู่บ้าน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บูชาและอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่ ...
Puta1

[ฮีตอีสาน] ประเพณีการเลี้ยงปู่ตา กรณีการเลี้ยงบุญบ้าน เลี้ยงปู่ตาเจ้าพ่อคำสิงห์ บ้านโนนจำปา [ขึ้น 6 ค่ำเดือน 6]

การเลี้ยงปู่ตา หรือ การเลี้ยงบุญบ้าน เป็นความเชื่อของชาวบ้านในเรื่องผีบรรพบุรุษของชุมชน (หมู่บ้าน) ที่ให้ความคุ้มครองดูแลรักษาบ้านให้ปลอดภัย ร่มเย็น จะทำพิธีเลี้ยงก่อนเริ่มฤดูกาลทำนา ...