Latest กิจกรรมประจำเดือน News

14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย ประวัติวันประชาธิปไตยไทย ในหลวงกับ 14 ตุลาคม วันมหาวิปโยคสู่ประชาธิปไตย

แม้หลายคนจะทราบว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ทราบหรือไม่ว่า วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ...

เจ้าฟ้าดาราลูกหนัง พระปรีชาสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ของในหลวงรัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติในวันเสด็จพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม

พระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งทรงพระเยาว์ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา ...

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชประวัติพระบรมราชินีสุทิดา

พระราชประวัติสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระบรมราชินี จากหญิงสามัญชน (คนธรรมดาที่ไม่ใช่เจ้า หรือ เชื้อพระวงศ์) สู่พระราชินีคู่บัลลังก์ ...

ที่มาวันกัญชาโลก งานวันกัญชาโลก ประวัติวันกัญชาโลก 20 เมษายน งานกัญชาโลกประเทศไทย 420 คืออะไร?

จุดกำเนิดของ 420 มาจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นจากโรงเรียน San Rafael รวมตัวกันเพื่อทำภาระกิจลับ ค้นหาไร่กัญชาร้าง ที่ได้รับบอกเล่าจากอาจารย์ในห้องเรียน ว่ามีอยู่ในแถบนั้น โดยเด็กกลุ่มนี้ใช่ชื่อกลุ่มว่า ...

3 มีนาคม เทศกาลเด็กผู้หญิงญี่ปุ่น (Girl’s Festival) เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) ตุ๊กตาบนชั้นวางเทศกาลตุ๊กตาญี่ปุ่นคือใคร

เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) หรือ ฮินะ มัตสุริ เทศกาลนี้จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ Edo (1603-1867) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่น ...

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ความเป็นมาวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลกถือกำหนดร้อยกว่าปีในมลรัฐ NEBRASKA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้กว่าหนึ่งล้านต้นและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อมา ...

[ข้อมูล] 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 พฤศจิกายน 2559 : ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และในปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเช่นเดิม ในช่วงที่ผ่านมา ...