Featured มุมคุณครู News

Latest มุมคุณครู News

nowork

สถานี ก.ค.ศ. การละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ราชการจะเกิดผลอย่างไร โทษการละทิ้งหน้าที่ โทษการทอดทิ้งหน้าที่ของครูและบุคลากรฯ

ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่ การไม่มายังสถานที่ราชการเพื่อปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ ...
uniform-mourning1

การไว้ทุกข์ในช่วง 1 ปี การแต่งกายไว้ทุกข์ ข้าราชการ การไว้ทุกข์ของเครื่องแบบชุดปกติขาว ชุดไว้ทุกข์ 1 ปี

กรณีข้าราชการ และประชาชนทั่วไป นิยม แต่งกายด้วยผ้าขาวดำ สุภาพ โดยข้าราชการในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดดำ … สุภาพบุรุษ เสื้อขาวแขนยาว กางเกงดำ เนคไทสีดำ วันใดที่ตรงกับต้องแต่งปกติขาว ...
porpeang-business

ธุรกิจพอเพียงคืออะไร ธุรกิจพอเพียงทำอย่างไร ตัวอย่างธุรกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง

ศัพท์ใหม่มาแรงในวงการศึกษายุคนี้ “ธุรกิจพอเพียง” นวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ธุรกิจพอเพียงคืออะไร? ธุรกิจพอเพียง คือ ธุรกิจที่ดำเนินแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...
call-me-teacher

[หัวอกครู] คนไม่เป็นครูไม่รู้หรอก ครูคือจำเลยของสังคม ความรู้สึกของครูน้อย วอนสังคมมองครูอย่างเข้าใจ

คนไม่เป็นครูไม่รู้หรอก จากปัญหาต่างๆที่ปรากฎบนหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อใดก็ตาม ครูคือจำเลยของสังคม ทั้งเรื่องการเป็นหนี้ การทำวิทยฐานะ คุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบาย ...
award2_v1_2559

[ว1/2559] รางวัลเทียบเคียงใหม่ ผลงานดีเด่นที่ สพฐ. เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

ตรวจสอบรางวัลเทียบเคียงใหม่ ตรวจสอบผลงานดีเด่นที่ สพฐ. เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป สำหรับประกอบการยื่นขอและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ...
v13-timeline-2559

[ว13] ปฏิทินการดำเนินการ ว13/2556 ประจำปี 2559 ปฏิทินประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ปี 2559

korsor5-name

[รู้ป่ะ] ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ มากี่รายแล้ว? รายชื่อผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

นับตั้งแต่ที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2), วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3), วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ...