Latest ร.ร.ตาเบาวิทยา News

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2562 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

1 พฤษภาคม 2562 : [ไปราชการ] ร่วมพิธีปลงผมนาค (ครูพยงค์ สันทาลุนัย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

25 ตุลาคม 2561 : ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ...

ภาพนารายณ์แปลงรูป ในตราโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา มีความหมายอย่างไร รู้จักวิชานารายณ์แปลงรูป อิติปิโส 8 ทิศ

ภาพ “พระนารายณ์” หรือ “พระวิษณุ” ในโลโก้โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  เป็นภาพใช้แทน “นารายณ์แปลงรูป” หรือ “นารายณ์อวตาร” “พระนารายณ์” หรือ “พระวิษณุ” หนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ...

[นคว.] ผลงานนักเรียน คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดกลาง (31 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 6-8 ธันวาคม 2561 : สรุปเหรียญรางวัลจากการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.บุรีรัมย์ ...

วิสัยทัศน์ เขียนย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวอย่างการเขียนวิสัยทัศน์ ย้าย ตัวอย่างการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ย้ายไป

สถานศึกษาที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา มีความประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด ……. ประจำ…. และประจำ…… ...

ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้น กรณีโรงเรียนประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.33

ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้น กรณีโรงเรียนประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.33 1. เมื่อโรงเรียนเกิดเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ให้รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้ ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

2-3 พฤษภาคม 2561 : [ไปราชการ] ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร ...