Latest ร.ร.ตาเบาวิทยา News

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ชื่อผู้รายงาน : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ...

[ผอ. เปิดใจ] ผอ.นารายณ์คำผงวิทยา แถลงผลงานการบริหารโรงเรียนครบ 1 ปี เรียนรู้อะไรเมื่อกลับมาเป็นผู้บริหารในถิ่นฐานที่เคยเป็นครู

ในโอกาสที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ ครบ 1 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (31 ตุลาคม ...

[STEM] ตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (CODING AT SCHOOL PROJECT) ศูนย์ ม.อุบลฯ

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

[STEM] โรงเรียนตาเบาวิทยา ชนะเลิศรางวัลโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING โรงเรียนขนาดเล็ก สพม.33

ผลงานเรื่อง “สะเต็ม สกรีน สู่อาชีพ” ของครูวัชรพล เที่ยงปา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.33 ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากหลายส่วนของความสำเร็จจากการดำเนินการ ...

[ข่าว สพม.33] โรงเรียนตาเบาวิทยา 1 ใน 50 โรงเรียนรับมอบกล้องโทรทรรศน์ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

10 มิถุนายน 2560 : ชาว สพม.33 ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. 33 ที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์รุ่น ...

STEM4 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต CHEVRON ENJOY SCIENCE

(STEM4) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต Chevron Enjoy Science : การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ นโยบายด้าน STEM Education ในโรงเรียนตาเบาวิทยา ...

STEM3 กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ตาเบาสกรีน และปุ๋ยใบเบา (ปุ๋ยหมักจากใบไม้) วัสดุผสมดินปลูก โรงเรียนตาเบาวิทยา

(STEM3) กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพโรงเรียนตาเบาวิทยา ตาเบาสกรีน และปุ๋ยใบเบา (ปุ๋ยหมักจากใบไม้) วัสดุผสมดินปลูก : การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ...