Latest มุมผู้บริหาร News

Teacher-assessment

รายละเอียดการนิเทศครูผู้ช่วย การประเมินครูผู้ช่วย การประเมินเตรียมความพร้อม ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

แนวการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เริ่มจากการให้ครูผู้ช่วยได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัดการประเมิน โดยใช้เพาเวอร์พอยท์ร่วมกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ...
newdirector-story

ทำไม ผอ. ชอบทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เหตุผลที่ต้องทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ข้อดีข้อเสียของผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบทำบุญ และไม่มีปัญหาใดๆ กับการทำบุญด้วยการทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพราะผมเกี่ยวข้องกับเรื่องผ้าป่าเพื่อการศึกษามาตั้งแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ...
new-house-celebrate

คำกล่าวขึ้นบ้านใหม่ การกล่าวในงานขึ้นบ้านใหม่ การพูดในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ (สำหรับประธาน)

คำกล่าวขึ้นบ้านใหม่ ของ ผู้อำนวยการศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ในโอกาสงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ ครูวรศาสตร์ ครูไฉทยา เสาร์ทอย (10 มกราคม 2560) เรียน คุณครูวรศาสตร์ และคุณครูไฉทยา เสาร์ทอย ...
newdirector-story

ครูแบบไหนที่ ผอ.ชอบ ครูแบบไหนที่ ผอ.ปลื้ม ครูแบบไหนที่อยู่ในใจ ผอ. ทำงานแบบไหนให้ ผอ.ชอบ ผอ.เมตตา ผอ.ปลื้ม

ตอนผมเป็นครู ผมอยากเห็นผู้บริหารมีความเป็นนักวิชาการ ทำงานแบบมืออาชีพ เน้นสัมฤทธิผลของงาน แต่โลกความจริงมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอก ผู้บริหารแต่ละท่านมีลักษณะแตกต่างกัน ...
fertilizer-dry-leaf

[โรงเรียนสีเขียว] วัสดุผสมดินปลูกจากใบไม้แห้ง สวนป่าตาเบาวิทยา โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน

เนื่องจากในบริเวณรอบโรงเรียนตาเบาวิทยา มีต้นไม้จำนวนมาก โดยเฉพาะสวนป่าโรงเรียนตาเบาวิทยาที่อยู่หน้าอาคารเรียนนั้น มีใบไม้ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ ...
rama9-Memorial-day

[ข้อมูล] 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 พฤศจิกายน 2559 : ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และในปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเช่นเดิม ในช่วงที่ผ่านมา ...
newdirector-story

[บทเนียน ผอ.ใหม่] บทที่ 3 (ตอนที่ 21-30) ผู้อำนวยการ ผู้บังคับบัญชาองค์กร