Latest มุมผู้บริหาร News

[CBSEL วันที่ 13] นวัตกรรมการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียนจีน สัมผัสตัวอักษรจีน หลักเรียนภาษาจีน (10 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 13 : 10 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : รับฟังการบรรยาย นวัตกรรมการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จ้าวซิน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน นวัตกรรม ...

[CBSEL วันที่ 12] ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาเซี่ยเจียวัน (ฝ่ายเอกชน-รัฐบาล) (9 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 12 : 9 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนประถมศึกษาเซี่ยเจียวัน (ฝ่ายเอกชน) วิทยากรโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหลิว ซีย่า กิจกรรมวันนี้ ...

[CBSEL วันที่ 11] ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนานคาย โรงเรียนฉงชิ่ง อี้จง (Chongqing No.1) (8 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 11 : 8 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหนานคาย โดยวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสียว ลี่ และคณะ โรงเรียนหนานคาย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ...

[CBSEL วันที่ 10] ผลการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานจีน การพัฒนาโรงเรียนและวัฒนธรรมจีน (7 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 10 : 7 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : รับฟังการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสำเร็จ ปัญหาและแผนการแก้ไข วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ซ่ง หนาย ซิ่ง จากศูนย์วิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

[CBSEL วันที่ 9] ดูงานการศึกษาของโรงเรียนประถมเหรินหมิน (โรงเรียนแม่และโรงเรียนสาขา) (6 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 9 : 6 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : เยี่ยมชมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมเหรินหมิน (โรงเรียนสาขา) โรงเรียนประถมเหรินหมิน (โรงเรียนสาขา) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา (ป.๑-๖) ที่สร้างใหม่ ...

[บันทึกซีหนาน] สัปดาห์ที่ 1 ประสบการณ์ฝึกอบรม ผอ. ที่ ม.ซีหนาน ของ ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (29 ต.ค.-5 พ.ย. 2560)

วันที่ 1 : 29 ตุลาคม 2560 : เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 11.00 น. มาถึงสนามบินเมืองฉ่งชิ่งเวลา 14.47 น. (ตามที่เห็นใน iPhone) ใช้เวลาในการตรวจเอกสารเข้าเมืองราว 35 นาที แล้วขึ้นรถบัส ...

[เอาแล้ว!] ผอ. ปะทะคารมครู วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหาร การควบคุมอารมณ์ของ ผอ. โรงเรียนในการประชุม

อย่างที่ผมบอกล่ะครับ หลังจากที่ผมมีความสุขกับช่วงเวลา 1 ปี ของการเป็น ผอ.ใหม่ (ช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์) โดยหลังจากผมแถลงผลงาน 1 ปี ต่อสาธารณชนแล้ว รู้สึกเหมือนว่า “เรียกแขก” ...