Latest มุมผู้บริหาร News

Excellence in School Leadership Program Report : Mr. Sakanan Anantasook School Head from Thailand

Sakanan Anantasook; School head from Thailand Report Day 1 : Day 2 : Day 3 : Day 4 : Day 5 : Day 6 : Day 7 : Day 8 : Day 9 : Day 10 : Day 11 : Day 12 : Day 13 : google_ad_client = "ca-pub-5302238359905789"; google_ad_slot = "3070984158"; google_ad_width = 200; google_ad_height = 90;

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ชื่อผู้รายงาน : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ปีที่วิจัย ...

คำถามก่อนการอบรมหลักสูตร Excellence in school Leadership Program (SLP) ทุนฝึกอบรม ศูนย์ซีมีโออินโนเทค

คำถามก่อนการอบรมหลักสูตร  Excellence in school Leadership Program (SLP) ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3 ระยะ 1.ระยะที่ 1 การเรียนออนไลน์ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ...

[ผอ. เปิดใจ] ผอ.นารายณ์คำผงวิทยา แถลงผลงานการบริหารโรงเรียนครบ 1 ปี เรียนรู้อะไรเมื่อกลับมาเป็นผู้บริหารในถิ่นฐานที่เคยเป็นครู

ในโอกาสที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ ครบ 1 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (31 ตุลาคม ...

[ข่าวจีน] ผอ.สถานศึกษาไทย เยี่ยมชมผลงานความเป็นเลิศของโรงเรียนจีน Yudaishan Primary School, Chongqing, China

เว็บไซต์ของ 重庆市江北区玉带山小学 พาดหัวข่าว 非常喜欢的中国学校‖泰国三位校长来校访学 (ผู้อำนวยการสถานศึกษาจากประเทศไทย เชี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา Yudaishan Primary School มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน)  รายละเอียดของข่าวในเว็บไซต์ ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการอบรมครูและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ KKU ...

14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย ประวัติวันประชาธิปไตยไทย ในหลวงกับ 14 ตุลาคม วันมหาวิปโยคสู่ประชาธิปไตย

แม้หลายคนจะทราบว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ทราบหรือไม่ว่า วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ...