Latest มุมผู้บริหาร News

[ข่าวจีน] ผอ.สถานศึกษาไทย เยี่ยมชมผลงานความเป็นเลิศของโรงเรียนจีน Yudaishan Primary School, Chongqing, China

เว็บไซต์ของ 重庆市江北区玉带山小学 พาดหัวข่าว 非常喜欢的中国学校‖泰国三位校长来校访学 (ผู้อำนวยการสถานศึกษาจากประเทศไทย เชี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา Yudaishan Primary School มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน)  รายละเอียดของข่าวในเว็บไซต์ ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการอบรมครูและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ KKU ...

14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย ประวัติวันประชาธิปไตยไทย ในหลวงกับ 14 ตุลาคม วันมหาวิปโยคสู่ประชาธิปไตย

แม้หลายคนจะทราบว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ทราบหรือไม่ว่า วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ...

คาถาป้องกัน ป.ป.ช. เข้าโรงเรียน คาถาป้องกัน ส.ต.ง. เกราะป้องกันให้รอดพ้นจาก การถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

ในช่วงนี้สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการนำของ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคม และผู้เขียนได้ออกให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านกฎหมายแก่โรงเรียนต่างๆ ...

สรุป ผลงานดีเด่นโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1 ปี (1 พ.ย. 2561 – 31 ต.ค. 2562) ความโดดเด่นของนารายณ์คำผงวิทยา

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ สังกัด สพม.33 มีนักเรียนจำนวน 542 คน มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 42 คน ปัจจุบันบริหารงานโดย นายศักดิ์อนันต์ ...

[STEM] ตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (CODING AT SCHOOL PROJECT) ศูนย์ ม.อุบลฯ

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

[STEM] โรงเรียนตาเบาวิทยา ชนะเลิศรางวัลโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING โรงเรียนขนาดเล็ก สพม.33

ผลงานเรื่อง “สะเต็ม สกรีน สู่อาชีพ” ของครูวัชรพล เที่ยงปา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.33 ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากหลายส่วนของความสำเร็จจากการดำเนินการ ...