คำกล่าวอำลาสถาบัน พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

คำกล่าวอำลาสถาบัน พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
ตัวแทนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

เรียน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณาจารย์ที่เคารพทุกท่าน ตลอดจนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคน

ผู้รู้ได้เคยกล่าวไว้ว่า เด็ก คือ อนาคตของชาติ และอนาคตของชาติอยู่ที่การศึกษา เช่นนั้นแล้ว เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ คือ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ เพราะงานของเราเกี่ยวข้องกับการสร้างคนให้มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ผู้สร้างครูคุณภาพ คณาจารย์คุณภาพ ศึกษานิเทศก์คุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษาคุณภาพ และอาจมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณภาพในอนาคต ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อการสร้างเด็ก เยาวชน คนคุณภาพไปพัฒนาประเทศ ซึ่งเมื่อเราพร้อมใจกัน ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทางการศึกษาย่อมเกิดขึ้น

นักศึกษาทุกคนก้าวเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรตินี้ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเดินทางมาจนถึงวันนี้ เพราะระหว่างการเดินทางมีคนหยุดเดิน ท้อแท้ห่อเหี่ยว และตกขบวนด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป แต่ทุกคนที่มาจนถึงวันนี้ ล้วนเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของคณาจารย์ทุกท่านในที่ประชุมนี้

กระผม ในนามตัวแทนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ และอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีที่พร้อมทำงานรับใช้บ้านเมือง เราทุกคนอาจเข้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน แต่เราจะจากไปด้วยความตั้งใจเดียวกัน นั่นคือ การเป็นศิษย์เก่าคุณภาพที่จะสร้างเกียรติประวัติ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจให้กับคณาจารย์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดไป นี่คือคำมั่นสัญญาของเราทุกคนที่ขอให้ไว้ในวันนี้

ขอบคุณครับLeave a Comment