กิจกรรมรู้ ละ เลิกนิสัยอันตราย สร้างนิสัยเปลี่ยนชีวิต พลเมืองที่ไม่มีนิสัยอันตราย จะเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมประชาธิปไตย

นิสัยอันตราย หรือนิสัยไม่ดี เมื่อเรามีมากขึ้น ก็อาจนำมาสู่ความล้มเหลวในชีวิต ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หลงผิดเป็นถูก หลงถูกเป็นผิด ส่งผลให้เราทำในสิ่งที่ผิดพลาด ผิดกฎหมายได้ พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ต้องเรียนรู้ตนเองว่า ตนเองมีนิสัยไม่ดีอย่างไร (ซึ่งตนเองอาจไม่รู้เลยว่าตนเอง มีนิสัยอะไรไม่ดีบ้าง) และพยายามละเลิก นิสัยอันตรายเหล่านั้น ก่อนที่จะเป็นอุปนิสัย (หรือสันดาน) ไม่ดีอย่างถาวร

เราแต่ละคนอาจไม่รู้ว่าตนเองมีนิสัยอันตราย หรือนิสัยไม่ดีอะไรอยู่บ้าง การให้ผู้อื่น เช่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนสนิท คนที่บอกเราได้แล้วเราไม่โกรธ ได้ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเรา ก็อาจทำให้เราทราบจุดที่คนอื่นไม่ชอบในตัวเรา (ซึ่งในจำนวนเหล่านั้น อาจมีนิสัยที่ไม่ดีของเราอยู่ด้วย) และเราจะได้หาทางปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

กิจกรรม รู้ ละ เลิกนิสัยอันตราย สร้างนิสัยเปลี่ยนชีวิต
นวัตกรรมประชาธิปไตย Everyone is a Leader; Leader in Me, Leader in You
พลเมืองที่ไม่มีนิสัยอันตราย จะสามารถดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมประชาธิปไตยได้

ตัวอย่างนิสัยที่ไม่ดี ที่นำไปสู่ความล้มเหลวในชีวิต : อวดดีอวดเก่ง มีนิสัยชอบแก้ตัว เกียจคร้านการงาน ผัดวันประกันพรุ่ง โลเล ไม่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขี้อิจฉาริษยา ลุ่มหลงการพนัน ใช้จ่ายเกินตัว ดูถูกตัวเองและผู้อื่น ฯลฯ

เมื่อเราทราบว่า เรามีนิสัยที่ไม่ดีอะไรบ้างแล้ว เราต้องหาทางลดละเลิกนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้น หรือเปลี่ยนนิสัยใหม่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนนิสัยอาจไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมด แต่เปลี่ยนเฉพาะนิสัยที่สำคัญที่เรียกว่า “นิสัยที่เปลี่ยนชิวิต” (Keystone Habits) คือ เปลี่ยนนิสัยหลักไม่กี่อย่าง แต่จะมีผลกระทบกับเรื่องอื่นในชีวิตอีกหลายอย่าง (Spill over) โดยท่านชัชชาติ สิทธิพันธ์ ได้ยกตัวอย่างไว้ 6 ข้อ ดังนี้

1. ตรงเวลา (Be on time) – จะทำให้เราวางแผน อยู่ในโลกของความเป็นจริง บริการจัดการ แก้ปัญหาได้ดี ให้เกียรติคนอื่น และ ยอมรับความไม่แน่นอนได้ดี แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมี Spill over หลายเรื่องมาก

2. ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย (Exercise) – เทรนด์รุ่นใหม่เป็นเทรนด์ใช้พลัง ผู้นำประเทศหลายคนก็ทำ และมี Spill over หลายเรื่อง เช่น ตื่นเช้า งดปาร์ตี้ คุมอาหาร ดูแลตัวเอง

3. นำโดยทำเป็นตัวอย่าง (Leading by example) – เราจะพูดอย่างไรให้ลูกน้องทำ เราก็ต้องทำด้วยตัวเองก่อน เช่น ใกล้ชิดลูกค้า ใกล้ชิดประชาชน เราพูดอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้น ซึ่งถ้าเรามี Passion อย่างไร เราทำอย่างนั้น ก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เห็นเช่นนั้น สิ่งที่ตามมาคือ รักษาคำพูด เข้าใจปัญหา มีมนุษย์สัมพันธ์ เอาใจเขามาใส่ใจเรา

4. อารมณ์ขัน (Sense of humor) – เป็นเรื่องที่ผู้นำควรมี มองโลกในแง่ดี เป็นมิตร ลดความเครียด ประทับใจแก่คนอื่นได้

5. ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดคิด (Willing to learn) – เป็นการลับขวานของเราไว้เสมอ เหมือนที่ สตีฟ จ็อบส์ พูดไว้ คือ Stay Hungry, Stay Foolish คือหิวกระหายความรู้ใหม่ๆ และเราต้องโง่เพื่อขยันรับสิ่งใหม่ๆ จะส่งผลให้เรา ลดการใช้อารมณ์ ใช้เหตุผลมากขึ้น ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาได้

6. มีวินัย (Discipline) – ซึ่งเป็นสิ่งที่พูดมาทั้งหมด เช่น สร้าง Willpower ได้ มีความอดทน อดกลั้น วางแผนได้ดี ดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น

มาถึงจุดนี้แล้ว ก็หวังว่าท่านผู้อ่าน จะพยายามที่จะค้นหานิสัยอันตรายของตนเอง แล้วเทนิสัยเสีย เทนิสัยอันตรายทิ้งไป สร้างนิสัยเปลี่ยนชีวิต เพื่อมีผลที่ดีต่อชีวิตของตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจะหาหนังสือเรื่อง Banish Bad Habits Forever สร้างนิสัยดี ฆ่านิสัยเสีย” มาอ่านและทำตามก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยคุณกำจัดและควบคุมนิสัยที่ไม่ดีได้

ข้อมูลประกอบบทความ : https://pantip.com/topic/36138614
ภาพประกอบบทความจาก http://www.getbookie.com/user_files/full/2016_04/572193c608d4d.jpgLeave a Comment