Latest การเมืองของคุณครู News

[สุนทรพจน์] เยาวชนกับอนาคตการเมืองไทย [การเมืองใหม่ในมือของเยาวชน]

แม้จะมีการปฏิรูปการเมืองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาเป็นเวลาพอสมควรแล้วหากจะพิจารณากันอย่างตรงไปตรงมา เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพพจน์ทางการเมืองของไทยยังไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก ...

[เส้นทาง ส.ส.] สาเหตุที่ครูมักจะมีโอกาสเป็น ส.ส. นักการเมืองท้องถิ่น อาชีพครูสู่นักการเมืองมืออาชีพ ?

สาเหตุที่ครู [ในอดีต] มักจะมีโอกาสเป็น ส.ส. (ผู้แทนราษฎร) มากกว่าผู้สมัครจากอาชีพอื่น และสาเหตุที่คนเป็นครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน [ปัจจุบัน] มักได้รับเลือกเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ...

คุณครูกับการเลือกหัวหน้าห้อง การลงคะแนนเสียงในห้องเรียน ประชาธิปไตยของนักเรียน

คุณครูกับหัวหน้าห้อง : บทบาทของคุณครูกับการเมืองของนักเรียน ประชาธิปไตยในชั้นเรียน เรื่องมันมีอยู่ว่า คุณครูอยากให้นักเรียนเรียนรู้ประชาธิปไตย จึงจัดให้มีการเลือกหัวหน้าห้อง ...

องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน องค์กรระงับยับยั้งการกระทำและเผยแพร่สื่อที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ก่อตั้งโดย พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ วัตถุประสงค์ขององค์กรเก็บขยะแผ่นดิน      – พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ ...

ปฏิวัติ รัฐประหาร ประวัติศาสตร์การปฏิวัติ รัฐประหารของไทย การเข้าควบคุมอำนาจรัฐ ยึดอำนาจรัฐ 2557

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกและ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ได้ออกแถลงการณ์ การเข้าควบคุมอำนาจรัฐ ...

กฎอัยการศึก กฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง กรณีเกิดสงคราม การจลาจล ปฏิวัติรัฐประหาร

กฎอัยการศึก (อังกฤษ: martial law) เป็นกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ...

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ และการเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา

การเลือกตั้งในวงการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะมีการเลือก ก.ค.ศ. และเลือก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ก็ยังมีการเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา และกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ...