โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับการสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ปี 2562

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ (ในอำเภอโนนนารายณ์มี 3 โรงเรียน อีกสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก) และเป็นอำเภอขนาดเล็กของจังหวัดสุรินทร์ ทุกคนทุกฝ่ายจึงได้พยายามอย่างเต็มกำลังที่สร้างโอกาสต่างๆ ให้กับเยาวชนและคนในพื้นที่ของอำเภอโนนนารายณ์ การได้รับโอกาสให้มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในโรงเรียนประจำอำเภอ โดยการสนับสนุนของ King Power จะช่วยเติมเต็มและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้กับคนในอำเภอและโรงเรียนของเรา โรงเรียนจะเป็นศูนย์รวมของคนที่รักสุขภาพและกีฬาฟุตบอล จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาฝีเท้าของเยาวชน และช่วยเปิดพื้นที่ให้กับทีมฟุตบอลประชาชน ได้เข้ามาใช้สร้างสุขภาพและสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่ออำเภอแห่งนี้ต่อไป

ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นคนต่างอำเภอ แต่มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งครูจนกระทั่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รวมระยะเวลาเกือบ 10 ปี จึงเห็นความเป็นไปทุกอย่างของโรงเรียนและของอำเภอโนนนารายณ์ จึงอยากให้อำเภอแห่งนี้ มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างมาตรฐานตามโครงการของ King Power เกิดขึ้น เชื่อว่าจะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งกับเยาวชนและคนในอำเภอแห่งนี้ จึงหวังใจว่าทางโครงการจะพิจารณาใบสมัครของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาเป็นกรณีพิเศษ และเป็น 1 ใน 100 แห่งที่ได้รับการสนับสนุนในปีนี้ และเชื่อว่า ด้วยศักยภาพของโรงเรียนประจำอำเภอ ด้วยศักยภาพของบุคลากรของโรงเรียน ด้วยศักยภาพของคนในพื้นที่ ที่ตั้งใจและจริงใจกับกีฬาฟุตบอล จะสามารถใช้ประโยชน์จากสนามหญ้าเทียมนี้อย่างสูงสุดต่อไป

เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการพัฒนาการกีฬาของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาและของอำเภอโนนนารายณ์
ซึ่งผลการพิจารณา “โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา” เป็น 1 ใน 20 แห่ง ที่ได้รับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจาก
โครงการ “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย”

Email : [kingpowerthaipower.sport@gmail.com]
Inbox Facebook : [King Power Thai Power พลังคนไทย]
เว็บไซต์ : [www.kingpowerthaipower.com/100football ]Leave a Comment