[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสาร คัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด ตัวอย่างเอกสารคัด ศน. ศธจ. 2561

แนวการเขียนเอกสาร ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2561 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ (เพราะเป็นข้อมูลสมมติขึ้น) ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร ประกอบการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัด ศธจ. ประจำปี 2561 นี้เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่

1. คุณสมบัติตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่ง
2. เอกสารประกอบ 1 คือ บทสรุปเกี่ยวกับผลงานที่ประสบความสำเร็จในหัวข้อ “ผลงานด้านการศึกษาที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งศึกษานิเทศก์”
3. เอกสารประกอบ 2 คือ เอกสารคุณสมบัติตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 5 ประการ
4. เอกสารประกอบ 3 คือ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการนิเทศการศึกษา 

ดาวน์โหลด คลิกเลย >> [ตัวอย่างเอกสารคัด ศน. ศธจ. 2561]

เอกสารชุดนี้ : จัดทำในนาม “จะเด็ดติวเตอร์” หรือ ผอ.ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข สถาบันแบ่งปันมหาวิชา (Mahavicha.Com)Leave a Comment