แบบ กคศ2 (รัสนา อนันตสุข)

แบบ กคศ2 (รัสนา อนันตสุข)2 Comments

  1. วรรณา ปิยะตู says:

    พึ้งยายมา 1 ปี ต้องเตรียมผลงานอย่างไร คศ.3

    • admin says:

      ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดครับ คือ ครองวิทยฐานะชำนาญการ 1 ปี ดังนั้น หากมีวิทยฐานะชำนาญการแล้ว ก็อีก 1 ปี ก็ยื่น คศ.3 ได้ครับ

Leave a Comment