เทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ให้อร่อย เทคนิคการตากข้าว เกี่ยวข้าวตอนไหนได้ข้าวหอมอร่อย

rice-organicเทคนิคการผลิตข้าวอินทรีย์ให้อร่อย
1. เทคนิคที่ทำให้ข้าวหอมมากเป็นพิเศษ และได้ข้าวกล้องนุ่มอร่อยคือ ต้องเก็บเกี่ยวข้าวที่ระยะพลับพลึง คือ ช่วงที่พอเห็นข้าวเป็นดอกขาวให้นับอายุไป 28 วันแล้วเก็บเกี่ยว ช่วงนี้จะได้ข้าวกล้องที่ไม่แข็งกระด้าง

2. ควบคุมอุณหภูมิที่ตากข้าวและระยะเวลา โดยไม่ตากข้าวบนลานปูน เนื่องจากมีอุณหภูมิสูงเกินไปจนทำให้ข้าวสูญเสียคุณภาพ ควรใช้ตากบนลานดินหรือลานหญ้าทั่วไป ให้โดนแดดช่วงอุณหภูมิประมาณ 32-35 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมงเศษ เพื่อช่วยไล่ความชื้นแต่ไม่ทำให้ข้าวแห้งจนแข็ง

3. อุณหภูมิความชื้นก็สำคัญ ทั้งข้าวเปลือกและข้าวกล้องที่สีแล้ว ควรเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส เพราะสารให้ความหอมจะระเหยได้ง่ายหากอุณหภูมิเกิน 18 องศาเซลเซียส รวมทั้งทำให้คุณภาพในการงอกสูญเสียด้วยส่วนหนึ่ง ที่สำคัญคือความชื้นต้องไม่เกิน 14% เพราะความชื้นและอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะเป็นตัวกระตุ้นให้มอดฟักตัวได้

หมายเหตุ : ในระบบการผลิตข้าวปกติ จะใชวิธีเคมีคือ รมสารอลูมิเนียมฟอสไฟด์เข้าไป เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อัดสารจนมอดตาย ลองนึกภาพว่าข้าวในระบบการผลิตรูปแบบนี้ จะมีสารเคมีเข้าสู่ร่างกายของเราไปเท่าใด

ที่มา : เอกสารแนะนำข้าว Organic แบรนด์ ข้าวนายอินทร์Leave a Comment