[รองชนะเลิศ] ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig เพื่อสร้างห้องเรียนในฝันครั้งที่ 1 ของ บ.อักษรเอ็ดดูเคชั่น

ATI-Twig-award-2015

ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝัน ครั้งที่ 1″ หรือ 1st Aksorn Teacher’s Inspiration Award หรือ ผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อ Twig : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ เจ้าของเว็บไซต์ Anantasook.Com ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

ทั้งนี้รางวัลรองชนะเลิศ มีมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท จำแนก ดังนี้ 
1. ครู/อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำทางการศึกษา “TELS2015” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ที่กรุงเทพฯ พร้อมรับใบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศในงาน
2. โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาที่ส่ง ครู/อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับสื่อ ทวิก (Twig) ใช้ในโรงเรียนฟรี เป็นเวลา 6 เดือน (มูลค่า 175,000 บาท)Leave a Comment